Mantena Newsroom

Mantena i Aftenposten

Mantena i Aftenposten

Mantena menar att den norska beredskapen permanent försvagas om tungt underhåll av järnvägsfordon flyttas utomlands. Läs mer i vårt debattinlägg i Aftenposten. Om tungt underhåll av boggier och komponenter flaggas ut ur landet, menar Mantena att det finns en fara att...

läs mer
Mantena i NRK Nyhetsmorgon

Mantena i NRK Nyhetsmorgon

Mantena är oroad över Norges krisberedskap om det tunga underhållet av järnvägsfordon flyttas utomlands. Se inslag från NRK1 och hör mer i NRK Dagsnytt. Du kan lyssna på inslaget i NRK Dagsnytt här: Mantenas verkställande direktör John Arne Ulvan i NRK Dagsnytt –...

läs mer
Mantena är på Jernvägsforum 2023

Mantena är på Jernvägsforum 2023

Kom och träffa oss! Jernvägsforum är Norges största järnvägskonferens och har arrangerats varje år sedan 2003. I år händer det på den 7 mars på Oslo Congress Center - Folkets Hus på Youngstorget i Oslo. Järnvägsforum arrangeras av bland annat Järnvägsdirektoratet och...

läs mer
Forskar om rekonstruktion av komponenter

Forskar om rekonstruktion av komponenter

Utgångna delar till äldre tåg kan vara svåra att få tag i. Vissa delar kan också vara väldigt dyra att köpa in och ibland behövs det ad hoc-lösningar och specialverktyg. Då kan det löna sig att tillverka reservdelar eller verktyg själv. Mantena vill utvecklas inom...

läs mer
Mantena tar in en inköpsdirektör från Unibuss

Mantena tar in en inköpsdirektör från Unibuss

Sindre Møgster-Walthinsen börjar som inköpsdirektör i Mantena den 1 mars 2023. – Målet är att göra inköp till en av Mantenas konkurrensfördelar. Med Sindre förstärker vi inköpsteamet med kritisk kompetens för att lyckas med våra mål, säger Vidar Leirvik, CFO på...

läs mer
Mantena anställer en ny kommunikationschef

Mantena anställer en ny kommunikationschef

Företagets nya kommunikationsansvarige är Espen Sare. «Vi sökte en ledare med kommunikationskompetens, politisk insikt och förståelse för det ekosystem Mantena verkar inom.» Utnämningen är i linje med företagets strategi för synlighet och varumärke framöver. – Vi...

läs mer
Körning av tåg ger en mer heltäckande leverans

Körning av tåg ger en mer heltäckande leverans

Våra underhållssystem utvecklas ständigt. Körning av tåg är en viktig del av vår totala underhållsleverans. Mantena tilldelades 2020 licens- och säkerhetscertifikat A och B för körning av tåg utan passagerare och gods på det nationella järnvägsnätet i Norge. Bättre...

läs mer
Mantena viktig aktör i Norges största IT-projekt

Mantena viktig aktör i Norges största IT-projekt

Nytt signalsystem innebär mycket arbete de kommande åren för Mantena. För att öka punktligheten, säkerheten och få ett stabilare järnvägsnät förnyas ny signalsystemet i Norge. Det nya signalsystemet heter ERTMS och står för European Railway Traffic Management System....

läs mer
Vill göra lärlingar stolta över att arbeta på Mantena

Vill göra lärlingar stolta över att arbeta på Mantena

Bra och nära uppföljning. Det är nyckeln till att forma framtidens arbetskraft – lärlingarna.  – Mantena är ett attraktivt företag för upplärning, eftersom lärlingar får möjlighet att utföra varierade arbetsuppgifter. De besöker flera olika avdelningar under sin...

läs mer
Mantena årsredovisning 2021

Mantena årsredovisning 2021

Mantenas årsredovisning för 2021 har nu publicerats. Tågbranschen drabbades hårt under pandemin och effekterna märktes också hos Mantena. – Vi lyckades hantera ett tufft år utan att ta emot coronastöd. Ändå har vi tagit oss igenom perioden starkare, eftersom vi har...

läs mer
Ny verkställande direktör i Mantena

Ny verkställande direktör i Mantena

John Arne Ulvan har bred erfarenhet som toppchef från globala verksamheter och olika branscher och är Mantenas nya verkställande direktör från den 9 augusti 2021. Ulvan har bland annat bakgrun som Direktör i Norsk Hydro och Yara International innan han blev...

läs mer
Ansvarig för underhåll av Flytogets nya tåg

Ansvarig för underhåll av Flytogets nya tåg

Sedan driftstarten har Mantena underhållit de fina Flytogen i Norge. Hädanefter ska vi också underhålla de 8 nyinköpta moderna tågen som är i kommersiell drift från 3. Juni.  Många har sett det nya tåget på spåret i förbindelse med testkörningen som gjorts, och...

läs mer
Årsredovisning för 2020 är klar

Årsredovisning för 2020 är klar

Hans Olav Storsveen från motoravdelningen på Grorud pryder framsidan av Mantenas årsredovisning för 2020. Hans ord «Ibland får man tänka nytt för att lösa ett problem” sammanfattar året med Covid-19 på ett sätt som många helt säkert kan känna igen sig i.  ...

läs mer
Ny lackeringshall skapar nya möjligheter

Ny lackeringshall skapar nya möjligheter

Den nya och moderna lackeringshallen i verkstaden på Grorud blir en av Europas största lackeringshallar. Det betyder att Mantena kan hantera ännu större uppdrag för fler kunder i framtiden.  Enligt planen ska hallen vara färdigbyggd i 2021. Utökar aktiveteter Med den...

läs mer
Goda resultat i Mantenas årliga kundundersökning

Goda resultat i Mantenas årliga kundundersökning

Mantenas årliga kundundersökning är nu genomförd. Undersökningen kartlägger hur anställda hos Mantenas kunder upplever samarbetet på olika områden. Årets undersökning visar en genomgående positiv trend med nöjda kunder. Högsta poäng får vi på punkterna inom «Generell...

läs mer
Fokus på projektgenomförande

Fokus på projektgenomförande

Bättre arbetsflöde, ökad effektivitet och produktivitet. Det är viktiga nyckelord för Mantenas interna ”projektskola”.    Mantena har prioriterat att lägga stora resurser på kompetensutveckling i egen verksamhet nu när vi möter en utvecklad järnvägssektor och...

läs mer
Fullt fokus på ny och omfattande trafikkpakke i Norge

Fullt fokus på ny och omfattande trafikkpakke i Norge

Nu är anbudsunderlaget för Trafikpakke 4 tillgängligt.    Jernbanedirektoratet i Norge skickade ut anbudsunderlaget för Trafikpakke 4 i början av mars. Mantena är i gång med anbudsarbetet.   Trafikkpakke 4 är stort med ett omfattande tågerbjudande som berör...

läs mer
Mantena tar ett aktivt samhällsansvar

Mantena tar ett aktivt samhällsansvar

FNs mål för hållbar utveckling har de senaste åren lett till att alla större verksamheter blivit tvungna att konkretisera och operationalisera sitt arbete med miljö och hållbarhet.   De 17 målen handlar om mer än bara miljö, då de också tar upp viktiga ämnen som...

läs mer
Många karriärmöjligheter inom järnvägssektorn

Många karriärmöjligheter inom järnvägssektorn

Mantena har ett brett spektra av kollegor med mycket mångfald, men antalet kvinnliga medarbetare är fortfarande för lågt precis som i resten av branschen. Av våra ca. 1000 anställda är andelen kvinnor endast dryga åtta procent. De flesta kvinnor i företaget är i...

läs mer
Mantena förstärker organisationen med ny tjänst

Mantena förstärker organisationen med ny tjänst

Förändringar i järnvägssektorn har medfört en helt ny konkurrens jämfört med för några få år tillbaka. Olika aktörer inom järnvägssektorn jobbar nu hårt för att kunna anpassa sig till det nya.   Mantena har än så länge kunnat möta den ökade konkurrensen och...

läs mer
Mantena med full kontroll på riskanalyser

Mantena med full kontroll på riskanalyser

Riskbedöming på agendan i Mantena   Tore Hanseth är säkerhets- och kvalitetsrådgivare i Mantena. En av hans uppgifter är att säkerställa att Mantena alltid jobbar enligt myndigheternas lagar och förskrifter, samt gällande certifieringar och avtalskrav.  ...

läs mer
3D-scanning av rullande fordon och komponenter

3D-scanning av rullande fordon och komponenter

Underhållsleverantören Mantena med stöd från Forskningsrådet till viktigt digitaliseringsprojekt   Mantena har ett stort fokus på innovation för att kunna leverera moderna underhållstjänster anpassat till den nya järnvägssektorn. Nu har företaget fått stöd från...

läs mer
Säkerhet först i Mantena

Säkerhet först i Mantena

HMS har alltid varit viktigt i Mantena. Nu skal HMS-arbetet i industri stärkas ytterligare.   Omvälvande ändringar i järnvägssektorn har de senaste åren lett till högre krav på effektivitet, som i sin tur lett till ökad fokus på säkerhet och riskbedömning....

läs mer
En spännande framtida arbetsplats

En spännande framtida arbetsplats

Nöjda lärlingar säkrar rekryteringen i Mantena. Med runt tusen anställda är Mantena en av landets stora industriaktörer. Företaget har varit ledande inom underhåll av järnvägsfordon i åratal och har mängder av tung, specialiserad industrikompetens inom företaget....

läs mer
Mantena bygger upp kompetens

Mantena bygger upp kompetens

Mantena strävar efter att bli Nordens mest kundorienterade och innovativa leverantör av underhållstjänster för tågutrustning. Fokus i verksamheten är nu på kompetensuppbyggnad och kontinuerlig förbättring. Alla som har arbetat med strategiska processer vet att det är...

läs mer
Mantena stärker sig inom projektarbete

Mantena stärker sig inom projektarbete

Väl genomfört projektarbete sker inte av sig själv. Det har Mantena tagit på allvar. I ett stort industriellt företag som Mantena genomförs en rad små och stora projekt varje vecka. De olika projekten innefattar allt från förhållandevis enkla komponentreparationer...

läs mer
Snart redo att starta i Sveriges modernaste tågverkstad

Snart redo att starta i Sveriges modernaste tågverkstad

Hösten 2019 beslutades det att Mantena ska vara totalleverantör för underhåll av tåg som går i södra Sverige och Öresundsområdet. Efter en längre mobiliseringsrunda med många nyanställda, planering och testning av den nya verkstaden är vi snart klara för start. Bland...

läs mer
Mantena arbetade bakom kulisserna när NSB blev Vy

Mantena arbetade bakom kulisserna när NSB blev Vy

När NSB omarbetades var det väldigt få människor som visste om det. En av de få var projektledare Per Henning Torgersen på Mantena. Våren 2019, efter 126 år, blev NSB-varumärket historia när företaget döptes om till Vy. Före lanseringen kontaktades Mantena för att...

läs mer
Vart är Johan på väg?

Vart är Johan på väg?

På fredag händer det spännande saker här i Hässleholm, håll ögonen öppna på våra kanaler den 29 maj för att få reda på Johans destination!

läs mer
Mantena med moderniserad logo och slogan

Mantena med moderniserad logo och slogan

Mantena har en offensiv strategi i sitt bemötande av konkurrens och öppna gränser i järnbanesektorn. För att Mantena ska stå ut i en marknad med många starka aktörer och varumärken är det många delar som måste falla på plats.

läs mer
Bli tågtekniker

Bli tågtekniker

Älskar du tåg lika mycket som vi? Är du intresserad av att utbilda dig för att sedan kunna söka till framtidens bästa arbetsplats? In och sök till Tågtekniker hos vår samarbetspartner Yrkeshögskolan Syd så kanske vi ses i framtiden!

läs mer
Förbereder oss för framtiden

Förbereder oss för framtiden

Förbereded oss ​​för framtiden

Det finns ett behov av ny, frisk kompetens inom Mantena. 
Mantena är i nya och spännande tider. Vi letar därför efter nya medarbetare som kan hjälpa oss att stärka oss i en ny konkurrensutsatt tid, där fokus på miljö och tåg som transportmedel blir allt viktigare.

läs mer
Vi flyttar – nya möjligheter i en ny tid

Vi flyttar – nya möjligheter i en ny tid

Nyheter – Vi flyttar – nya möjligheter i en ny tid
Måndag 18:e november flyttade vi vårt huvudkontor till nya moderna lokaler på Oslo S.
Men var inte orolig! Vi har bara flyttat ett par hundra meter från tidigare kontor på Karl Johans gate 2 till Jernbanetorget 1.
Här finner du oss på 6:e våningen i DA-byggnaden, detta är i samma fastighet som ett antal andra aktörer i järnvägsbranschen.

läs mer
Vunna affärer – MÄLARTÅG

Vunna affärer – MÄLARTÅG

Mantena har vunnit underhållskontraktet för Mälardals-trafiken i Sverige på uppdrag av SJ AB. Uppdraget avser underhåll av nya dubbeldäckaren (Dosto) tillverkad av Stadler.
Avtalet mellan Mantena och SJ AB börjar gälla 2019 med en option fram till december  2024.

läs mer