Avtalen mellan Mantena och SJ avslutas eftersom Mantena inte haft kommersiella villkor till att skapa lönsamhet i avtalen.

 

Planen är att kunden tar över de anställda som berörs och underhåller själva till utgången av 2021.

 

Kontraktsavslutningen innebär vidareutveckling av kundrelationen i andra stora underhållsavtal, något som bidrar till koncernstrategin om lönsam tillväxt i Norden.