Riskbedöming på agendan i Mantena

 

Tore Hanseth är säkerhets- och kvalitetsrådgivare i Mantena. En av hans uppgifter är att säkerställa att Mantena alltid jobbar enligt myndigheternas lagar och förskrifter, samt gällande certifieringar och avtalskrav.

 

Riskbaserad tillvägagångssätt

Hanseth berättar att järnvägssektorn har en stark tradition för att vara processbaserad, alltså att man i första hand jobbar enligt procedurer, instruktioner och annat underlag för att genomföra underhållsarbete. Men världen ändrar sig och det förväntas idag mer av både maskiner och människorna som genomför arbetet. Det ska jobbas snabbare och smartare, med det följer också en riskökning. Tillsammans med ändringar i regelverk och ramvillkor har sektorn övergripande gått från att bara tänka process till att inkludera ett riskbaserat tillvägagångssätt.

 

En viktig del i arbetet med säkerhet och kvalitet i Mantena är just att göra bra riskanalyser och säker jobb-analyser (SJA). Hanseth gillar att se på säker jobb-analyser som en extra checklista, något som visar att man har gjort allt som måste göras.

 

– I Mantena måste vi vid varje tillfälle tänka på alla möjliga faktorer som kan påverka trafiksäkerheten. En SJA kan hjälpa oss att göra bra bedömingar av de uppgifter vi gör som kan påverka säkerhet. Våra SJA-er och riskanalyser har många uppgifter, bland annat ska de spegla underhållet på järnvägsfordonen, hjälpa oss att varna kunder när det är nödvändigt, samt bidra till att ta hänsyn till hälsa, säkerhet och miljö. Ett viktigt steg är att våra analyser är anordnade så att de tar hänsyn till uppföljning av tidigt identifierade faror och risker.

 

SJA och first line

Att ha riskanalyser som en del av ett styrningssystem är en sak, men att få användning för den i vardagen är den riktiga utmaningen, enligt Hanseth.

 

– Våra riskanalyser ska vara mer än ett verktyg för ledningen. För oss är det viktigt att alla nivåer, från mekaniker till tekniker och management, är bra på att använda dessa verktygen. För att säkra ägarskap och användning, har vi gjort en egen mall för användning.

SJA:erna har åtta huvudområden utifrån det väljs vilket område det ska göras riskvärdering på och som säkerställer att nödvändiga områden blir bedömda. Dessa punkter hjälper oss att bedöma om arbetet vi gör i underhåll kan påverka trafiksäkerheten och säkerställer att bedömningen blir lika. Våra SJA:er blir nu använda av både förstalinjen och ett sammansatt team av mekaniker, ingenjörer och andra roller.

 

Den mänskliga faktorn

Hanseth tycker att den mänskliga faktorn blir ännu viktigare när det gäller riskbedömningar i järnvägssektorn de kommande åren.

 

– Med de förändringar som järnvägssektorn står inför kommer vi inte undan den mänskliga faktorn och våra begränsningar och varför det sker oönskade incidenter. Den mänskliga faktorn vill bara få mer och mer fokus framöver. Hög grad av riskstyrning i alla ledd är avgörande för att säkerställa goda leveranser och inte minst för att undvika oönskade incidenter.