Mantenas undersökning om kundnöjdhet för 2020 är klar.

I Mantenas årliga undersökning om kundnöjdhet frågade vi våra kunder hur nöjda de är med vårt samarbete. I undersökningen, som inte var anonym, ombads deltagarna att betygsätta Mantena och våra tjänster från 1-6, där 6 är bäst.

Vi fick svar från anställda vid 21 av de 30 företag som deltog i undersökningen, inklusive företag som Vy, BaneNOR, Flytoget, Go-Ahead, SJ, Sporveien och flera andra.

På rätt spår
– Undersökningen visar att vi är på rätt väg. Genom att ställa samma frågor under ett antal år kan vi i senare undersökningsresultat se hur bra åtgärder som genomförts till följd av tidigare feedback har mottagits. Det finns alltid saker vi kan förbättra och vi tar detta i beaktande när vi arbetar med framtida strategier, men i allmänhet skulle jag säga att undersökningen bekräftar vad vi har känt länge. För det mesta har vi nöjda kunder och samarbete inom de flesta områden fungerar mycket bra, säger Mantena kommersiella chef, Silje Nilsen.

Hon tillägger att den högsta poängen i undersökningen gavs poängen “Inpassande”, med en poäng på 5,2 och “Allmän kompetens”, med en poäng på 5,1, medan den lägsta poängen gavs till “Pris” (3.6). – Precis som vi förväntade oss, tillägger handelsdirektören. – Vi får ofta feedback som vi är trevliga att arbeta med.

– Kunder vill alltid ha lägre priser, men hos Mantena kommer vi att fortsätta differentiera vad vi erbjuder genom vårt fokus på produktionsflöde, högkvalitativa leveranser och genom att utöka vårt serviceavdelning.