FNs mål för hållbar utveckling har de senaste åren lett till att alla större verksamheter blivit tvungna att konkretisera och operationalisera sitt arbete med miljö och hållbarhet.

 

De 17 målen handlar om mer än bara miljö, då de också tar upp viktiga ämnen som hälsa, livskvalitet, utbildning, jämställdhet och ansvarsfull konsumtion/produktion.

 

Hållbarhet kan göras ur många perspektiv och är del av Mantenas arbete på många olika sätt.

 

Det stora perspektivet

Vår kärnverksamhet – att optimera underhåll av tåg och tågmaterial – är en del av hållbarhetsmål 9 ”Innovation och infrastruktur” och mål 11 ”Hållbara städer och lokala samhällen”. Den konkreta insatsen för att bidra till att nå dessa mål handlar om det stora perspektivet i vårt arbete, nämligen att arbeta för hållbara, säkra och effektiva transportsystem i samhället.

 

I Mantena har vi alltid ett antal projekt med fokus på innovation och nyskapande. I dessa projekt är målet att kontinuerligt utveckla bättre metoder för underhåll, som till exempel det viktiga arbetet med det nya underhållsprogrammet för ökad livscykel och prestanda på fordon och komponenter. Forskning och nyskapande är med andra ord en viktig del av vårt arbete för att stärka hållbarheten i branschen.

 

Fokus på viktiga områden

Genom våra medarbetares dagliga insats på viktiga områden som förebyggande arbetsmiljöarbete, HMS, riskhantering och inte minst avfalls- och kemikaliehantering, bidrar vi också konkret till hållbarhetsmål 3 «God hälsa» och mål 12 «Ansvarsfull konsumtion och produktion».

 

Konstant arbete

Hållbarhet är generellt ett viktigt nyckelord för mer och mer av arbetet som pågår i Mantena. Därför jobbar vi varje dag med att vidareutveckla våra tjänsteområden, förbättra vår miljöprestation och att ta ett aktivt samhällsansvar.