Väl genomfört projektarbete sker inte av sig själv. Det har Mantena tagit på allvar.

I ett stort industriellt företag som Mantena genomförs en rad små och stora projekt varje vecka. De olika projekten innefattar allt från förhållandevis enkla komponentreparationer till omfattande ombyggnationer av tåg eller stategiska utvecklingsprojekt som sträcker sig över flera år. Oavsett vilken typ av projekt eller storlek på projekt är en sak säkert: i Mantena överlåter vi inget till tillfälligheter när det kommer till projektarbete.

Optimalt projektgenomförande

Mantena har i alla år arbetar för att sätta kunden i fokus och för att slutföra väl genomförda projekt. För att säkerställa att alla projekt i oliva nivåer inom företaget blir väl genomförda och implementerade har vi startat ett internt förbättringsarbete gällande projektarbete som vi valt att kalla Sirius.

Arbetet är ett av två strategiska arbeten som lanserats inom Mantena för att säkerställa att vi når målet att bli Nordens mest kundorienterade och nytänkande totalleverantör av järnvägsunderhåll. Det konkreta målet med Sirius är att alla projekt ska bli genomförda på ett professionellt och så enhetligt sätt som möjligt inom koncernen.

Ett mål

Marknadsdirektör Silje Nilsen säger att genomförandet av Sirius är helt nödvändigt för att Mantena ska klara leverera och leva upp till den standard våra kunder förväntar sig.

– Ambitionen om att bli ledande inom kundfokusering och nytänkande är inte ett mål vi hoppas nå, det är ett mål vi ska nå. De två strategiska arbeten som lanserats är viktiga bidrag i arbetet att få verksamheten till den nivå vi önskar. I förbättringsarbetet får alla medarbetare kunskap i grundläggande projektledning och en enhetlig och tydlig förståelse för hur vi genomför projekt hos oss. Förbättringsarbetet skall ge alla medarbetare en klar och tydlig bild över hur projekt planeras, utvecklas, genomförs och avslutas i Mantena.