Mantena använder testbänk på nya sätt för att lösa utmaning med hastighetssensorer.

 

En dynamisk testbänk används normalt till vibration- och temperaturtestning på boggier. Efter utmaningar med hastighetssensorer på tågtyp 72, tog motoravdelningen i Mantena initiativ till att använda testbänken på annat sätt för att lösa problemet.

 

Det hela startade med att flera motorer inte gick som de skulle. Motorerna blev skickade fram och tillbaka mellan verkstad och operatör utan att man lyckades lokalisera problemet.

 

Samarbete på tvärs av avdelningar

Hans Olav Storsveen från motoravdelningen på Mantena berättar att det inte är vanligt att testa bara motorer i den dynamiska testbänken utan man brukar testa hela boggier. Med den här utmaningen var man tvungen att utöka mätningarna jämfört med vad de brukar göra för att kunna hitta sensorproblematiken.

 

– Det här är ett ypperligt exempel på att vi några gånger måste tänka nytt och använda existerande verktyg på nya sätt för att kunna lösa problem. Att vi lyckades förstå utmaningen med hastighetssensorerna och att nytt användningsområde på testbänken löste utmaningen, det är resultatet av ett fint samarbete mellan avdelningar och expertis, bland annat mellan motoravdelning och teknisk avdelning.

 

Kompetens i eget hus

Systemingenjör Petter Lefoka er ansvarig för test och mätningssystemen i Mantena. Det var han tillsammans med Storsveen som ledde samarbetet mellan avdelningar, och har också jobbat med dokumentation och förberedelse av hardware och testutrustning inför arbetet.

 

– I Mantena vill vi gärna vara lösningsorienterade och hela tiden hitta bra lösningar på de utmaningar som dyker upp. Vi har erfarenhet och kunskap i eget hus för att lösa olika komplexa problemställningar på tvärs av expertisfält, säger Lefoka.