Hans Olav Storsveen från motoravdelningen på Grorud pryder framsidan av Mantenas årsredovisning för 2020. Hans ord «Ibland får man tänka nytt för att lösa ett problem” sammanfattar året med Covid-19 på ett sätt som många helt säkert kan känna igen sig i.  

Extraordinära utmaningar
Precis som för andra verksamheter har 2020 bjudit på extraordinära utmaningar även för oss i Mantena. Vi har verkligen blivit testade i vår förmåga att anpassa oss och att tänka nytt, och vi har sett våra medarbetare i alla avdelningar och nivåer ta sig an utmaningar och jobba hårt för att hålla hjulen snurrande.  

Genom att lyfta våra medarbetare och olika projekt önskar vi att ge insyn i det viktiga arbetet som görs i verksamheten och hur avgörande våra medarbetare är i det.   

Tre huvudkapitel
Årsredovisningen för 2020 är uppdelat i tre huvudkapitel: 

  • Marknad och strategi 
  • Hållbarhetsamhällsansvar och HMS  
  • Innovation och effektiv transport  

I dessa kapitel har vi samlat information om centrala projekt i 2020 och förväntade aktiviteter i framtiden. Tillsammans med styrelsens årsberättelse, årsredovisning och redogörelse för nyckeltal kommer du som läsare få en inblick i var Mantena är idag och var vi är på väg.  

Här kan du läsa årsredovisningen (norsk).  

Här kan du läsa årsredovisningen (english).