Det är med stolthet och ödmjukhet som Mantena har signerat kontrakt med Alstom för installation av ERTMS-ombordutrustning på den norska tågflottan. ERTMS är ett databaserat signalsystem som är gemensamt för alla europeiska länder, och enligt BaneNOR ett av Norges största digitaliseringsprojekt.

ERTMS ska ge en stabilare järnväg med högre punktlighet, ökad säkerhet och på sikt mer kapacitet då flera tåg kan trafikera spåren samtidigt. Omfattningen är 382 tåg, med en option på 26 till, och sträcker sig över 4 år.

Att vinna ett så stort projekt som är så viktigt för branschens framtid i Norge är en stort erkännande av förtroende till Mantena och visar än en gång att Mantena har förmågan att vinna stora avtal.

Avtalet är mycket viktigt för utveckling av Mantena-koncernens kapacitet till projektgenomföring både i Norge och Norden, i position som den största oberoende leverantören av projekt och underhållstjänster till järnvägbranschen i Norden.

Avtalet ger också volym och större kapacitet för fler nya och mer komplexa projekt för Mantena.

Mantenas anbudsteam har jobbat sedan 2017 med stort deltagande från hela Mantena. Teamet som lyckades dra kontraktet i land blev lett av Fredrik Hultgreen. Nu tar Bjørn Hattrem över som ledare i Mantenas projektgenomförande. Mantena har sedan start arbetat systematiskt och långsiktigt för att komma hela vägen till signering. Första erkännandet kom vid tilldelning av installation för GA-fasen (demotågen). Efter ett lyckat genomförande i samarbete med Alstom handlade det därefter om att komma fram till ett avtal som både Alstom och Mantena känner sig nöjda med. Första tåg med ERTMS-installation sker redan i andra halvan av 2021.

Följ Mantena vidare in i resan där vi bidrar till digitaliseringen av Norge.

Du kan läsa mer om ERTMS i Norge här:

https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ertms/innhold/2018/norges-storste-digitaliseringsprosjekt-i-gang/

https://www.cw.no/artikkel/utvikling/norges-storste-digitaliseringsprosjekt-pa-skinner

https://www.norsketog.no/prosjekter/ertms

https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ertms/

https://www.banenor.no/contentassets/63a13114bacb4e4a90610753317e80df/illustrasjon-ertms.jpg