Anläggningsmaskiner

Mantena har stor erfarenhet av underhåll och modifiering av olika typer av byggmaskiner och arbetsvagnar. Vi kan också special tillverka komponenter och reservdelar till dessa.

Vår unika expertis inom detta område gör oss till en viktig partner för olika aktörer på marknaden. Mantena i Hamar är en servicepartner och lokal representant för Zephir-skiftraktorer, inklusive försäljning av delar.

Fullservice

Mantena kan erbjuda ett full service koncept som säkerställer rätt tillgång på tågmaterialet så att kunden uppnår det bästa möjliga resultatet, samtidigt som man hanterar tågutrustningen ordentligt och bibehåller värde och kvalitet.

I ett fullserviceavtal kan Mantena utföra alla funktioner som beskrivs i säkerhetsdirektivet (DIREKTIV (EU) (2016/798)) och även inneha den formella rollen som Enhet för underhållsavgift:

 1. ledningsfunktion som övervakar och koordinerar
 2. underhålls underhållsfunktion ansvarig för hantering av underhållsdokumentationen
 3. Kontrollenhet för flottaunderhåll som reglerar när ett fordon ska tas ur drift för underhåll
 4. funktion för att utföra underhåll

Mantena har certifierats för alla ovanstående funktioner enligt förordning 445/2011 sedan november 2018.

Mantenas leverans måste karakteriseras av:

– Hög tillgänglighet
Leverans enligt plan
Möjlighet att snabbt korrigera fel
– Teknisk och teknisk utveckling av järnvägsfordon
– Effektiv planering

Mantena använder ett effektivt underhållssystem för att uppnå detta, vilket överensstämmelse med gällande lagar, föreskrifter, order och instruktioner från myndigheter följs, medan nödvändiga krav från materialägare, operatör och slutkund följs upp på rätt nivå.

Med ett effektivt underhållssystem menas att alla delar av systemet, såsom underhållsprogram, processer, organisation och infrastruktur, är optimalt samordnade för att få bästa möjliga leverans och bästa möjliga utnyttjande av tillgängliga resurser.

Godstågsunderhåll 

Som med dagens passagerartrafik kräver modern godstransport på järnväg strikta krav på säkerhet och punktlighet. Därför fokuserar vi kontinuerligt på underhållssystem som bygger på att vara “ligga steget före”.

Eftersom vi korrigerar eventuella fel och ersätter slitna delar vid fordonets uppdelning begränsar vi möjligheten till oförutsedda driftstopp. 
På så vis hjälper vi fraktbolagen att skapa en förutsägbart vardag som därmed blir mer kostnadseffektivt.

 

Engineering

Engineering har bred erfarenhet och kompetens inom alla tekniska och administrativa områden relaterade till järnvägsfordon:

– Detaljerad kunskap om tågsystem
Underhålls Processer
– Underhåll management
– Analys av tekniska fel
– Verktyg och utrustning
– Teknisk dokumentation och ritningar
– Provning av komponenter
– Design och utveckling
– konstruktion
– Statliga relationer

Engineering är ansvarig för att hitta rätt tekniska lösningar, göra rätt recensioner och göra rätt beslut för att leverera högsta kvalitet till underhållsprocessen. Ingenjörer med olika kompetensprofiler arbetar tillsammans för att lösa utmaningar i den dagliga verksamheten och i projekt där kunskap i första hand kombineras med teoretisk kompetens för att uppnå effektiva lösningar.

Enheten täcker alla krav som beskrivs i säkerhetsdirektivet (EU 2016/798) om funktionen att utveckla underhåll och hantering av underhållsdokumentationen och har bland annat kompetens inom följande processer:

– Underhållsfilens underhållsdokument för tåg
Konfigurationshantering och kontroll
– Utveckling, analys och optimering av underhållsprogram baserad på Mantena optimeringsmetod och “return on experience”
– Teknisk utveckling av tåg baserade på “återkomst av erfarenhet”
– Övervakning av överensstämmelse med gällande lagar, regler och föreskrifter
– Utvärdering av teknisk utveckling

 

Mobil verkstadstjänst

Mantenas mobila verkstadstjänster är ett komplement till våra andra verkstadstjänster. Dessa är mobila team som ger snabb respons på relativt kort varsel för att reparera tåg var de än är, utanför verkstäder. Teamen anländer med bil och tillhandahåller verktyg och reservdelar efter behov.

Komponenter

Medarbeidere fra Mantena
Mann i Mantena

Mantena utför reparationer, modifikationer och underhåll av alla typer av elektriska och mekaniska komponenter i olika järnvägsfordon. Våra många anläggningar har moderna faciliteter och utrustning för expert underhåll och effektiv logistik.

Boggi
I vår moderna testbänk för boggier kan vi utföra en rad avancerade kontroller – och förbereda statusrapporter. På detta sätt kan vi hjälpa till att upprätthålla underhållsintervall på boggier i förhållande till teknisk status. 

Dynamisk bänk:
– vibrationsanalyser
– bromstest
– tillståndsmätning på motorer och växellådor
– bullermätning

Statisk bänk: 
– Hjultrycksmätning på alla hjul
– mäta hjulbas och paralellitet
– mäta fjäderhöjd, primär och sekundär
– bogiehöjd, luftfjädring och bromssystemets täthetstest
– radiell kontroll
– Beräkna automatiskt skummål för fjäder / hjultryck och mer 

HVAC
– Underhåll och service av VVS-anläggningar
– Mobilt team – i hela Norge

Pneumatik
– Underhåll av ventiler och komprimerade luftkomponenter för alla järnvägsfordon
– Underhåll och reparation av kompressorer

Mekanisk
– Underhåll, reparation och modifikationer på hjul, boggi och stötdämpare
– Upparbetning av koppel
– Översyn, service och underhåll på alla typer av växellådor och ZF växellådor
– Termisk sprutning för ombyggnad av slitna komponenter
– Varm och kall-pressning av hjulskivor

Elektriska komponenter
– Underhåll och reparation av transformatorer, traktionsmotor och motorer.
– Underhåll och reparation av strömavtagare, omvandlare och batterier
– Underhåll av kontaktbroar för växlar

Diesel
– Översyn / reparation av injektorer / dieselmunstycken
– Reparation / reparation av dieselpumpar / regulatorer
– Provkörning i bänk med optimering och analys av dieselmotorer i förhållande till utsläpp och prestanda
– Översyn och reparation av dieselmotorer

 

Logistiktjänster

Mantena har stor erfarenhet och kompetens inom upphandling, lagring och distribution i samband med materialleverans för järnvägsfordon.

Våra viktigaste funktioner är:
– Total leverans av varor inklusive upphandlingstjänster
Sparar kapacitet
– Logistik och distribution- lagerhantering
– Starta underhållsverkstaden för tåg med raka komponenter och delar
– Hitta och etablera nya leverantörer
– Brett nätverk med leverantörer
– Konsoliderade leveranser och anpassade kits standardiserade paketlösningar

Mantena Logistics är en leverantör till många av de största – och minsta operatörerna i Norge och Sverige – och kan erbjuda flexibla lösningar som är anpassade till dina behov.

Fördelar med att välja Mantena som din logistikleverantör:

– Låter dig fokusera på kärnverksamhet – underhåll och drift av rullande materiel
Hög tillgänglighet
Leverans på förfrågan
– Förbättrad produktivitet
– Minskar lagerinvesteringar
– Förbättrad kapitalförvaltning och minskad värdeförlust
– Optimerade kostnader, minskade operativa risker och förbättrad operativ utveckling

Mantena kännetecknas med förtroende, effektivitet och innovation.

 

Persontågsunderhåll

Medarbeidere Mantena

Passagerartågsoperatörer ställer höga krav på säkerhet, komfort och inte minst punktlighet. 
Med bra system och rutiner för förebyggande underhåll hjälper Mantena till att korrigera eventuella fel så att de inte uppstår när tåget är i drift. Vi utför underhåll på alla typer av persontåg – från traditionella personbilar till moderna höghastighetståg. 
Detta gör oss till en central aktör och en viktig bidragsgivare till dagens persontrafik på järnväg.

Vi utför mindre underhåll, tungt underhåll, korrigerande underhåll och tekniska ändringar av el- och dieseldriven lokomotiv, el- och dieseldrivna vagnar, personvagnar och sovvagnar.

 

Lack

tog i mantena sin lakkhall

Mantena är experter på lack. Vi har lång erfarenhet av att lackera och omprofilera persontåg och andra järnvägsfordon. 

Vi är stolta över att ha en av Europas största och modernaste lackeringshallar i vår verkstad på Grorud. Se en film om lackeringshallen och vad vi kan hjälpa dig med.
 

 • Lackeringsuppdrag för järnvägar och andra sektorer/branscher. 
 • Mobilt lackeringsteam med professionella lackerare och specialutrustning för mindre skadereparationer. 

Skador och ombyggnad

tog i mantena sin lakkhall

Mantena har lång erfarenhet av reparation/skadeåtgärdande och modifieringsuppdrag på järnvägsfordon.  

Vi utför små och stora uppdrag för persontåg, infrastrukturutrustning, spårvagnar och godstågsutrustning.
 

 • Eget team för mekaniska och elektriska modifieringar. 
 • Egen hall för sandblästring. 
 • Maskiner för böjning/kapning av metallplåtar. 
 • Rätbord för svetsning. 
 • Certifierade för svetsning på järnvägsfordon i enlighet med EN 15085-2. 

Övriga tjänster

Genom våra lokala enheter erbjuder vi traditionella verkstäder för alla typer av järnvägsfordon. 
Alla tjänster utförs av högkvalificerad personal som använder olika typer av specialutrustning anpassad till det enskilda arbetsområdet.

Hjulsvarv 
På våra tre underhållsenheter i Oslo, Drammen och Trondheim har vi moderna och effektiva golvbänk. 
Bänkarna möjliggör snabb vridning genom att köra materialet över bänken utan att ta bort hjulen. Vi vänder efter den schemalagda timmen och slutar vid den överenskomna tiden.

Termisk sprutning 
Vi har stor erfarenhet av termisk sprutning för uppgradering och förbättring av mekaniska delar som är utsatta för tungt slitage.

Sandblästring 
Komponenter, maskiner och utrustning som behöver sandblästras behandlas i sitt eget speciella rum för sandblästring. Rummet har kapacitet att ta föremål upp till 30 meter långa.