Mantena är på Jernvägsforum 2023

Kom och träffa oss! Jernvägsforum är Norges största järnvägskonferens och har arrangerats varje år sedan 2003. I år händer det på den 7 mars på Oslo Congress Center – Folkets Hus på Youngstorget i Oslo. Järnvägsforum arrangeras av bland annat...

Forskar om rekonstruktion av komponenter

Utgångna delar till äldre tåg kan vara svåra att få tag i. Vissa delar kan också vara väldigt dyra att köpa in och ibland behövs det ad hoc-lösningar och specialverktyg. Då kan det löna sig att tillverka reservdelar eller verktyg själv. Mantena vill utvecklas inom...

Mantena tar in en inköpsdirektör från Unibuss

Sindre Møgster-Walthinsen börjar som inköpsdirektör i Mantena den 1 mars 2023. – Målet är att göra inköp till en av Mantenas konkurrensfördelar. Med Sindre förstärker vi inköpsteamet med kritisk kompetens för att lyckas med våra mål, säger Vidar Leirvik, CFO på...

Mantena anställer en ny kommunikationschef

Företagets nya kommunikationsansvarige är Espen Sare. «Vi sökte en ledare med kommunikationskompetens, politisk insikt och förståelse för det ekosystem Mantena verkar inom.» Utnämningen är i linje med företagets strategi för synlighet och varumärke framöver. – Vi...

Körning av tåg ger en mer heltäckande leverans

Våra underhållssystem utvecklas ständigt. Körning av tåg är en viktig del av vår totala underhållsleverans. Mantena tilldelades 2020 licens- och säkerhetscertifikat A och B för körning av tåg utan passagerare och gods på det nationella järnvägsnätet i Norge. Bättre...

Mantena viktig aktör i Norges största IT-projekt

Nytt signalsystem innebär mycket arbete de kommande åren för Mantena. För att öka punktligheten, säkerheten och få ett stabilare järnvägsnät förnyas ny signalsystemet i Norge. Det nya signalsystemet heter ERTMS och står för European Railway Traffic Management System....