Fokus på projektgenomförande

Bättre arbetsflöde, ökad effektivitet och produktivitet. Det är viktiga nyckelord för Mantenas interna ”projektskola”.    Mantena har prioriterat att lägga stora resurser på kompetensutveckling i egen verksamhet nu när vi möter en utvecklad järnvägssektor och...

Fullt fokus på ny och omfattande trafikkpakke i Norge

Nu är anbudsunderlaget för Trafikpakke 4 tillgängligt.    Jernbanedirektoratet i Norge skickade ut anbudsunderlaget för Trafikpakke 4 i början av mars. Mantena är i gång med anbudsarbetet.   Trafikkpakke 4 är stort med ett omfattande tågerbjudande som berör...

Mantena tar ett aktivt samhällsansvar

FNs mål för hållbar utveckling har de senaste åren lett till att alla större verksamheter blivit tvungna att konkretisera och operationalisera sitt arbete med miljö och hållbarhet.   De 17 målen handlar om mer än bara miljö, då de också tar upp viktiga ämnen som...

Många karriärmöjligheter inom järnvägssektorn

Mantena har ett brett spektra av kollegor med mycket mångfald, men antalet kvinnliga medarbetare är fortfarande för lågt precis som i resten av branschen. Av våra ca. 1000 anställda är andelen kvinnor endast dryga åtta procent. De flesta kvinnor i företaget är i...

Mantena förstärker organisationen med ny tjänst

Förändringar i järnvägssektorn har medfört en helt ny konkurrens jämfört med för några få år tillbaka. Olika aktörer inom järnvägssektorn jobbar nu hårt för att kunna anpassa sig till det nya.   Mantena har än så länge kunnat möta den ökade konkurrensen och...