Mantena har börjat bygga en ny och modern lackeringshall

Mantena har nu startat arbetet med att bygga en av Europas största lackeringshallar i verkstaden på Grorud.    Den nya lackeringshallen ska stå färdigt för uppdrag i fjärde kvartalet av 2021. Invändigt kommer längden på hallen vara hela 113 meter. Hallen ska...

Mantena och SINTEF Digital i spännande samarbete

Underhållsleverantören Mantena har startat ett spännande samarbete med optimeringsgruppen hos SINTEF Digital för systembaserat underhåll. Projektet har fått namnet RailCBM och ska bidra till att öka företagets kompetens inom tillståndsestimering och...

En spännande framtida arbetsplats

Nöjda lärlingar säkrar rekryteringen i Mantena. Med runt tusen anställda är Mantena en av landets stora industriaktörer. Företaget har varit ledande inom underhåll av järnvägsfordon i åratal och har mängder av tung, specialiserad industrikompetens inom företaget....

Mantena bygger upp kompetens

Mantena strävar efter att bli Nordens mest kundorienterade och innovativa leverantör av underhållstjänster för tågutrustning. Fokus i verksamheten är nu på kompetensuppbyggnad och kontinuerlig förbättring. Alla som har arbetat med strategiska processer vet att det är...

Mantena stärker sig inom projektarbete

Väl genomfört projektarbete sker inte av sig själv. Det har Mantena tagit på allvar. I ett stort industriellt företag som Mantena genomförs en rad små och stora projekt varje vecka. De olika projekten innefattar allt från förhållandevis enkla komponentreparationer...

Snart redo att starta i Sveriges modernaste tågverkstad

Hösten 2019 beslutades det att Mantena ska vara totalleverantör för underhåll av tåg som går i södra Sverige och Öresundsområdet. Efter en längre mobiliseringsrunda med många nyanställda, planering och testning av den nya verkstaden är vi snart klara för start. Bland...