Mantena har nu, tillsammans med Bane Nor Eiendom, startat arbetet med att bygga en av Europas största lackeringshallar i verkstaden på Grorud. 

 

Den nya lackeringshallen ska stå färdigt för uppdrag i fjärde kvartalet av 2021. Invändigt kommer längden på hallen vara hela 113 meter. Hallen ska bland annat få två nya blandningsrum och ett nytt lager, och ska kunna delas in i fyra sektioner med ca. 28 meters längd per sektion.

 

En av de största i Europa

Per Henning Torgersen är kommersiell ledare i Mantena. Han berättar att den nya hallen troligtvis blir en av Europas största lackeringshallar och kommer till följd av det sätta Mantena i en central position för att utföra lackeringsuppdrag för tåg i Europa.

 

– Vi kommer att kunna hantera stora maskiner, kranar och offshore-komponenter som ingen tidigare har kunnat erbjuda bistånd till. Vi har önskat oss en sådan lackeringshall i många år och är helt säkra på att detta kommer ge oss en solid konkurrensfördel och många nya möjligheter.

 

Stärker HMS-arbetet (HMS = Hälsa, Miljö, Säkerhet)

Torgersen berättar att den nya hallen blir «state of the art» och att den är byggd efter viktiga principer runt bärkraft, hållbarhet och miljö. Hallen tillförs med vattenburen värme i tillägg till moderna lösningar för strömbruk och där man tagit hänsyn till god ventilation och utsug vid slipning.

 

– Med sina moderna lösningar kommer den nya hallen inte bara hjälpa oss ta nya steg framåt med lackeringsuppdrag, den kommer också bidra till att stärka arbetet kring HMS och öka fokus på säkerhet i Mantena, säger Torgersen.