Mantenas årliga kundundersökning är nu genomförd. Undersökningen kartlägger hur anställda hos Mantenas kunder upplever samarbetet på olika områden.

Årets undersökning visar en genomgående positiv trend med nöjda kunder. Högsta poäng får vi på punkterna inom «Generell kompetens» och ”Bemötande”.

Ser effekt av tidigare åtgärder 

Kommersiell direktör i Mantena, Silje Nilsen, är väldigt nöjd med resultaten. Hon säger att regelbunden feedback och input från kunden är viktigt för att kunna leverera bästa möjliga kvalitet på tjänsterna vi erbjuder.

– Resultaten från årets undersökning visar att vi överlag gör ett gott jobb och att samarbetet med våra kunder fungerar bra i det stora hela. Undersökningen tydliggör att vi är på väg i rätt riktning för att förbättra och stärka processer och organisering. Vi känner igenom oss i svaren och ser effekt från åtgärderna vi har satt igång tidigare, till exempel åtgärder kring kundkontakt och fakturaunderlag. Till framtida förbättringar kommer vi att rikta speciellt fokus på bland annat garantiuppföljning.

Uppföljning i efterhand

Alla som svarar på undersökningen blir kontaktade i efterhand för vidare uppföljning. Detta är viktigt för att kunna djupdyka i mottagen feedback och eventuellt avtäcka fler möjligheter till förbättring.