Kreativ problemlösning och samarbete på tvärs av expertis löste utmaning med kalibrering av bromstestapparat under Corona.

 

Situationen med Corona har orsakat olika utmaningar i samhället det senaste året. När bromstestapparat-producenten inte kunde skicka nödvändig teknisk assistans över landsgränser på grund av smittorisken, var man tvungen att tänka på tvärs av olika avdelningar i Mantena.

 

Det hela började med att bromstestapparaten ToruPro hade gått ut från kalibreringsintervallet och det fanns ingen möjlighet att genomföra kalibrering på godsvagnsavdelningen på Grorud. Utmaningen låg i att få godkänt apparaten utan att skicka det ut från huset och utan att stoppa produktion.

 

Planer om ett permanent system

Det speciella projektet leddes av gruppledare Erling Flage från godsvagnsavdelningen. För att lösa problemet fick han konstruera och svetsa ihop ett helt nytt verktyg som möjliggjorde testning på apparaten i verkstad. Än så länge är det bara apparaten på Grorud som har blivit kalibrerad på det här sättet, men planen är att det ska byggas ett permanent system för kalibrering av alla ToruPro-apparater i Mantena, utan att kalibreringsansvarig från producent behöver närvara i verkstad.

 

Involvering av olika avdelningar 

Flage talar gott om samarbetet mellan de olika kunskapsfälten i Mantena.

 

– Projektet är ett bra exempel på hur vi i Mantena tänker nytt och löser saker på spännande sätt med samarbete mellan olika fält. Vi kan aldrig tumma på säkerhetskraven oavsett vilka utmaningar som dyker upp. I det här projektet samarbetade vi på godsavdelningen med bland annat Petter Lefoka från teknisk avdelning och Einar Johnsrud från ventilavdelningen, säger Flage.