Underhållsleverantören Mantena med stöd från Forskningsrådet till viktigt digitaliseringsprojekt

 

Mantena har ett stort fokus på innovation för att kunna leverera moderna underhållstjänster anpassat till den nya järnvägssektorn. Nu har företaget fått stöd från Forskningsrådet till ett projekt som ser närmare på 3D-scanning och digital tvilling till rullande fordon och komponenter.

 

Det aktuella projektet är ett av tre pågående forskningsprojekt som Mantena gör tillsammans med SINTEF Digital. I första hand är det beviljat stöd till ett förprojekt som ska se på användning av bilder, 3D-laserscanning och 3D-kamerateknologi för att bland annat bygga ett bibliotek med 3D-beskrivningar av komponenter och sammansättningar av 3D-komponenter till system och fordon.

Petter Lefoka / Tron Ranvik

 

Många fördelar

Projektägaren Tron Ranvik berättar att satsning på 3D-scanning är lämplig av många anledningar, och att re-engineering är ett viktigt område i detta.

 

– En vanlig utmaning för oss är att tillgången på äldre fordon kan vara liten eller icke-existerande, eller att ledtider är väldigt långa. Kanske finns inte producenten till originaldelen längre och därmed blir det kostsamt att sätta igång ny produktion av delar. En annan utmaning kan vara bristfällig ritning- och underhållsunderlag för att tågen är modifierade jämfört med då de var nya. Med 3D-scanning kan vi skapa digitala modeller av komponenter och delar som gör att vi bland annat kan skapa nya produktionsritningar och underhållsinstruktioner.

 

Digital tvilling

Ett annat viktigt mål med förprojektet är att undersöka möjlighet till att producera ersättningsdelar utifrån digitala tvillingar. Digital tvilling är ett välanvänt begrepp i industrin när det kommer till digitaliseringprocesser. Enkelt förklarat handlar det om en virtuell kopia av något fysiskt som bland annat kan bidra till effektivisering och kostnadsminskning genom att bygga bättre produkter.

 

Projektledaren Petter Lefoka anser att det är viktigt att hitta en fungerande lösning för att implementera en digital tvilling på ett bra sätt i underhållsarbetet i Mantena. – Vi vill ha våra komponenter tillgängliga i digital form i ett översiktligt och enkelt system som yrkesarbetare och folk i centrala roller har tillgång till. En eventuell fortsättning av projektet kommer att ha målet att definiera en funktionell lösning för digitala tvillingar, säger Lefoka.

 

Hoppas på fortsättning

Nu hoppas Ranvik och Lefoka på fortsättning av projektet. Detsamma gör Vibeke Skytt, seniorforskare i SINTEF Digital. – Detta är ett projekt som tekniskt och forskningsmässigt sett är intressant samtidigt som det har en praktisk användning, säger Skytt.