Mantena var den tidigare verkstadsenheten för Norges Statsbaner.

Företaget separerades till ett eget aktiebolag i januari 2002, med NSB (Vy) som ägare fram till juli 2017.
Numera ägs företaget av Nærings- og fiskeridepartementet.

Mantena underhåller och reparerar järnvägsfordon, komponenter och rälsburna anläggningsmaskiner åt ett antal järnvägsföretag. Mantena utför även termisk sprutning av metaller.

Mantenas kunder inkluderar bl.a. :
– Flytoget
SJ
Go-Ahead
– CargoNet
– Oslo Sporveier
Axess Logistics
Auto Transport
Vy
– Flåmsbana
Baneservice
– Ofotbanen
– Green Cargo
– Hector Rail
Bane NOR

mfl.

 

 

Årsredovisning

Årsredovisning 2022:   Norsk   English 
Årsredovisning 2021:   Norsk   English 
Årsredovisning 2020:   Norsk   English 
Årsredovisning 2019:   Norsk    English 

Bolagsstämma 2022:   Norsk
Bolagsstämma 2021:   Norsk
Bolagsstämma 2020:   Norsk
Extra Bolagsstämma 2020:   Norsk

Mantena Årsrapport 2022 forside

Koncernledning - Mantena AS

Arne Roland, Administrerende direktør i Mantena
Arne Roland
CEO
(+47) 911 94 667
Vidar Leirvik
CFO
(+47) 902 03 004
Alva Kjellén, Direktør HR-KHMS i Mantena
Alva Kjellén
Director of HR and SHE/Q
(+47) 944 38 778
Silje Holestøl i Mantena
Silje Holestøl
Director of Strategy and Programs
(+47) 982 41 105

 

Tore Løveid
Tore Løveid
Division Director of Products and Projects
(+47) 464 30 200
Erik Nilssen
Erik Nilssen
Division Director Fleet Service
(+47) 480 32 798

 

Ramnath Ambathy Mantena
Ramnath Falch Ambathy
Direktør Technology
(+47) 908 88 414

Styrelsen i Mantena-koncernen

Ordförande:
Kari Broberg

Styrelseledamöter:  
Stian Hårklau (biträdande ordförare)

Styrelseledamöter:
Tord Helland
Ingvild Vartdal
Arne Roland
Dag-Arne Johansen
Petter Trønnes
Torbjørn Støre

Vår affärsidé

Mantena ska vara en attraktiv aktör i Norden inom förnyelse och underhåll i järnvägssektorn.

Vision 

Nordens mest nytänkande totalleverantör av underhållstjänster.

 

Mantena AS stadgar (pdf)
Mantena AS Skattepolicy (pdf)
Uttalande om bolagsstyrning (pdf)

Mantenas etiska riktlinjer (pdf)
Etiska riktlinjer för leverantörer (pdf)

Värderingar

Mantena ska vara en harmonisk, attraktiv och trivsam arbetsplats.  

Våra medarbetare ska se Mantena som en positiv del av sin vardag –  vi strävar efter ständiga förbättringar och utveckling av verksamheten och individen. Vi har stor fokus på arbetsmiljöfrågor och tänker säkerhet och kvalité i allt vi gör. 

Våra värderingar:

– Förtroende  
– effektivitet
– Innovation

 

Kompetens

Som specialist på underhåll av järnvägsfordon fortsätter Mantena en lång tradition inom järnvägsbranschen i Norden.
Vår kompetens idag innehåller allt från de största och tyngsta lokomotiverna till de minsta och mest avancerade komponenterna.

Mantena kännetecknas av begåvade, engagerade medarbetare som arbetar varje dag för att se till att allt går som på räls – bokstavligen.

Vår unika erfarenhet, kunskap om underhållsbehov och logistikhantering gör oss till en viktig partner för vilken spelare som helst på banan.

Vår kunskap och erfarenhet av underhåll av järnvägsfordon har skapat en unik miljö – både i Norden och internationellt.

För att behålla vår ledande ställning i framtiden fokuserar vi hos Mantena kontinuerligt på rekrytering av kvalificerade medarbetare.

 

Fire medarbeidere Mantena
Mann Mantena

Säkerhet

Medarbeidere Mantena

Alla rapporterar oönskade indicietenter, skador och tillbud.

 

Kvalité

Mantena levererar underhållstjänster som uppfyller eller överträffa våra relevanta intressenters krav och förväntningar.

Vi gör detta genom att systematiskt förbättra vårt affärssystem och anpassa våra processer.
Vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer. 

Detta innebär att vi måste säkerställa att vi förstår kundens behov och att vi anpassar innehåll och omfattning av tjänsterna genom att vara lyhörda och ha kontinuerlig dialog samt att anställda har tillgång till effektiva verktyg och metoder.

Mantenas fokus:

– Insikt i leveranser på alla nivåer
– Förbättrad datakvalitet
– Aktiv användning av måltal och KPI
– Kompetensutveckling
– Kontinuerlig förbättring av förfaranden och processer.
– Ökad medvetenhet 

Vi har etablerade och mätbara kvalitetsmål som regelbundet övervakas och revideras. Affärssystemet uppfyller krav i ISO 9001: 2015.

 

Miljö

Det ställs allt hårdare miljökrav och tåg är en klimatvänlig transportmetod – både för varor och passagerare.
Som en betydande underhållsleverantör i Norden har Mantena ett mål att inte skada den yttre miljön.

För Mantena är miljömedvetenhet och energibesparing i alla led, ett viktigt mål. Flera åtgärder har genomförts – både inom energisektorn, genom minskad kemikalieanvändning och inte minst miljöutbildning bland våra anställda.

Det finns fortfarande järnvägssektioner som inte elektrifieras där dieselmaterial används. Mantena har hög kompetens och en del av den bästa utrustningen för finjustering av dieselmotorer – både när det gäller konsumtion och utsläpp.

Eftersom miljön är centralt i en modern järnvägsverksamhet, är vi i Mantena alltid uppdaterad på området. Genom vår egna miljöredovisning och deltagande i olika miljöprojekt har vi alltid full överblick och kontinuerligt fokus på detta arbete.

Mantena är certifierad enligt NS-EN ISO 14001:2015. Det genomförs årliga bedömningar av företagets miljöåtgärder och att betydande miljöaspekter utförs, som grund för företagets miljöarbete.

 

Certifiering

Vi arbetar systematiskt för att nå vår vision:

«Mantena ska bli Nordens mest innovativa totalleverantör av underhållstjänster»

I det här arbetet är det viktigt att ha goda dokumenterade processer på allt vi gör och inte minst följa fastställda krav och föreskrifter.

Mantena jobbar ständigt för att anpassa sig till ett alltmer öppet Europa och för att säkerställa överensstämmelse med befintliga och nya krav, föreskrifter och standarder. Formella certifieringar är en viktig del av detta arbete.

Idag är Mantena certifierad enligt följande standarder och krav:

 • ECM EU 2019/779
  • ECM I-III Mantena
 • ECM F IV Maintenance delivery function (EU 2019/779)
  • Mantena alla verkstäder
 • EN 15085-2 Svetsning på järnvägsfordon och komponenter
 • NS-EN ISO 9001: 2015 Kvalitetsstyrningssystem
 • NS-EN ISO 14001: 2015 Miljöledning
 • Företagscertifiering enligt EU-förordning F-gas 517/2014 och 2015/2067
 • Mantena NTO certifikat 2023-2027
 • TransQ-certificat inom relevanta kategorier.

Syftet med certifieringssystemet EU 2019/779 är att skapa en ram för harmonisering av krav och metoder för att bedöma förmågan hos enheter som är ansvariga för underhåll inom hela unionen.

Utöver dessa certifieringar godkänns vi av kunder som godkänts som lärling i flera discipliner, och har flera speciella certifieringar relaterade till specialoperationer. Mantena ska säkerställa överensstämmelse med standarden ISO 45001: 2018, och kommer att överväga kontinuerlig certifiering.

Mantena arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling av alla processer.

 

Broschyrer

För att ladda ner broschyrer, tryck på flaggan med ditt språkval.

 

PDF: 1MB 
Fullservice

PDF: 1MB

Logistik

PDF: 1MB

Engineering

PDF: 1MB

Go-Ahead Trafikpakke 1 sør

Etik och anmälan

Leverantörer och kunder har rätt att slå larm om allvarliga missförhållanden i Mantena-gruppen.

Sådan allvarliga missförhållanden kan vara brott mot juridiska regler, skriftliga etiska riktlinjer i gruppen eller etiska normer som stöds allmänt i samhället.

Anmälan kan göras genom att kontakta Mantena via e-post ethics@mantena.org
Meddelandet tas emot och bekräftas av Mantena bolagsjurist och behandlas i enlighet med gruppens rutiner.