Mantena er på Jernbaneforum 2023

Kom och träffa oss!

Jernvägsforum är Norges största järnvägskonferens och har arrangerats varje år sedan 2003. I år händer det på den 7 mars på Oslo Congress Center – Folkets Hus på Youngstorget i Oslo.

Järnvägsforum arrangeras av bland annat Järnvägsdirektoratet och syftet är att främja järnvägen i Norge för den politiska miljön och media.

Årets program är uppbyggt av teman som geopolitiska förändringar, hur vi kan bli framgångsrika med mer gods på järnväg, järnvägens betydelse för regional utveckling och hur man kan förbättra kundernas upplevelser.

På talarlistan hittar du representanter från nyckelaktörer som Bane NOR, CargoNet, Transportdepartementet och flera av tågoperatörerna.

Mantena har stand på konferensen och där möter du trevliga representanter från våra Teknik-, Försäljnings- och Marknadsavdelningar som kan berätta mer om teknik, våra tjänster och svara på dina frågor.