På uppdrag av NRC Bane AS har Mantena levererat ATC-anläggning till Norges längsta spårjusteringsmaskin.

ATC står för automatisk tågkontroll. En ATC-anläggning är ett automatiskt övervakningssystem som varnar dig för oegentligheter. Systemet måste se till att ett tåg, oavsett om det är ett vanligt persontåg eller en arbetsmaskin, inte ska kunna köra för snabbt eller mot rött ljus.

Svein Ole Bakken är avdelningschef för entreprenadmaskiner i Mantena.
Han har varit projektledare för leveransen och säger att maskinen är utrustad med två ATC-anläggningar på grund av 57,5 ​​meters längd.

– Alla tåg i Norge måste ha en ATC-anläggning installerad för att komma ur spåret och köra på Bane NORs nätverk. Syftet med ett ATC-system är helt enkelt att förhindra att tåget eller maskinen körs i rött ljus.

 

I drift i mars
Bakken säger att de var i Österrike före jul för driftsättning. Spårjusteringsmaskinen står nu på Hamar för träning och operationella tester. Här sker bland annat test av ATC-systemet live på banan efter sina egna testprocedurer. För projektledaren är det nu klart för leveransen.

– Detta har varit en omfattande leverans av Mantena. I detta projekt har vi levererat allt från elektronik, kablar och kontaktmaterial till design, dokumentation till fabriken i Österrike och driftsättning.
Den första delleveransen var för drygt ett år sedan, nu är planen att spårjusteringsmaskinen ska vara klar för drift i mars.