Från 1 / 1-20 ägs Mantena av handels- och industriministeriet

“Regeringen har beslutat att överföra äganderätten till det statliga tågunderhållsföretaget Mantena från transportdepartementet till handels- och industriministeriet (NFD) med verkan från och med den 1 januari 2020. Överföringen överensstämmer med riktlinjerna i regeringens nya ägarrapport.

– Genom statligt ägande av Mantena säkerställer staten att den hittar en leverantör av underhålls- och verkstadstjänster för järnvägsmaterial på den norska marknaden, säger transportminister Jon Georg Dale.

I den ägarrapport som regeringen presenterade tidigare i höst uppger den att statens ägande av kommersiella företag bör förvaltas av den centrala ägarenheten för handels- och industriministeriet. Efter detta flyttar vi nu företaget.”

 

Läs mer här: