Mantena strävar efter att bli Nordens mest kundorienterade och innovativa leverantör av underhållstjänster för tågutrustning.
Fokus i verksamheten är nu på kompetensuppbyggnad och kontinuerlig förbättring.

Alla som har arbetat med strategiska processer vet att det är lätt att sätta snåriga mål, men de vet också att det krävs mer än stora ord för att det ska bli verklighet.
I Mantena är arbetet med att bli den mest kundorienterade och innovativa leverantören i full gång.
Företaget har initierat två strategiska program som tillsammans ska säkerställa att målet uppnås. Ett av dessa program är Operational Excellence Program (OEP).

Kulturbyggnad

OEP är ett strategiskt program utvecklat för att hjälpa organisationer att utveckla och genomföra goda operativa processer.
Tillförordnad VD, Vidar Leirvik, säger att OEP för Mantena i det stora hela handlar om att bygga kultur.

– Vi vill skapa en företagskultur där vi fokuserar på ständiga förbättringar. Då behöver vi en bas av kunskap, principer och attityder som vi kan samlas runt. Program som OEP hjälper oss att systematisera vårt arbete och göra det lättare att arbeta målmedvetet med effektivitet och flöde i våra interna arbetsprocesser. Detta är helt avgörande om vi ska kunna ta verksamheten till en ny nivå och nå de mål vi har satt oss.

Påfyllnad av kompetens

Även om vi befinner oss i andra vågen av korona och det dagliga arbetet fortfarande äger rum på hemmakontoret och Teams för många, är det interna förbättringsarbetet i Mantena i full gång. Den här hösten används för att lyfta ledarnas kompetens.

– Vårt mål att bli ledande när det gäller att tänka nytt och vara kundorienterad kräver målmedvetet arbete över tiden. Det fina med OEP är att det är ett så kallat train the trainer-tillvägagångssätt där deltagarna i programmet måste lära upp varandra. Koncernledningen genomförde den första delen av OEP våren 2020 och utbildar nu andra chefer i Mantena innan de olika cheferna utbildar sina anställda fram till våren 2021. Hittills har vi bara goda erfarenheter av detta och ser fram emot fortsättningen, säger Leirvik.