Ansiktslyft för att bemöta ny konkurrens

Mantena har en offensiv strategi i sitt bemötande av konkurrens och öppna gränser i järnbanesektorn. För att Mantena ska stå ut i en marknad med många starka aktörer och varumärken är det många delar som måste falla på plats. Något många inte tänker på är hur viktigt det är med en tydlig och professionell kommunikation.

Som en del av arbetet att anpassa sig till nya marknader och vinna nya kontrakt har Mantena moderniserat sin logo samt skapat en profilmanual med riktlinjer för användning. Den moderniserade logon är inte så olik den förra logon. Tågsymbolen som har varit en central del av logon sedan start spelar fortfarande en viktig roll i den visuella identiteten. Den största ändringen består i att tågsymbolen är satt i en cirkel och att det är lagt till ett streck under för att symbolisera infrastruktur. Det har i tillägg gjorts justeringar på färg och typsnitt.

 

Ska framstå som helhetlig och enad

– Logomodernisering är ett resultat av att vi som företag önskar att framstå så helhetliga och enade som möjligt. Det är självklart viktigt för att vi ska sticka ut i konkurransen i de olika marknaderna, men också för hur vi ska uppfattas av medarbetare, kunder, samarbetspartners och samhället i övrigt. Vi tycker att den moderniserade logon reflekterar oss som företag och där vi är på ett bra sätt. Logon ger intryck av något nytt och fräscht, samtidigt som man känner igen den klart och tydligt, säger Kjetil Hovland, CEO i Mantena.
Introduktion av företagets syfte
– Tillsammans med introduktion av ny logo har vi också definierat vad företagets syfte är. Företagets syfte betecknas ofta med det engelska ordet ”Purpose”. Det beskriver varför vi existerar och vilket uppdrag vi har i samhället. Mantenas syfte är att möjliggöra ” Hållbar och effektiv transport genom optimalt underhåll”.

 

Ny slogan

Mantena har också fått en ny slogan. Det nya ”Alltid framåt” säger något om Mantenas starka fokus på innovation och inte minst den konstanta jakten på nya och bättre sätt för optimalt underhåll. Tanken är att den ska användas tillsammans med vårt syfte ”Hållbar och effektiv transport genom optimalt underhåll”.