Mantena viktig aktør i Norges største IT-prosjekt

Nytt signalsystem innebär mycket arbete de kommande åren för Mantena.

För att öka punktligheten, säkerheten och få ett stabilare järnvägsnät förnyas ny signalsystemet i Norge. Det nya signalsystemet heter ERTMS och står för European Railway Traffic Management System.

Bane NOR har avtal med tre leverantör i projektet. Leverantörerna är Siemens, som levererar det nya signalsystemet, Alstom som bygger om tågen, och Thales som levererar det nya trafikledningssystemet. Mantena är underleverantör till Alstom och valdes på grund av sin kompetens, kapacitet, konkurrenskraftigt pris och tidigare erfarenhet av liknande projekt.

I bruk på Oslo S 2026

När Nordlandsbanen från Grong till Bodø tar ERTMS i bruk i oktober 2022 och Gjøvikbanen från Roa till Gjøvik några veckor senare, har Mantena bidragit med installationen av utrustningen som ska monteras på tågen.

Det nya signalsystemet planeras tas i bruk på Oslo S under 2026. Då ska det nya digitala signalsystemet ha installerats på närmare 400 tåg.

Ett bevis på genomförandeförmåga

ERTMS-projektet är för närvarande Norges största IT-projekt. Mantenas projektledare Bjørn Erik Hattrem tycker att det är fantastiskt att få vara med och föra in järnvägen i en ny och modern tidsålder.

– Att Mantena deltar i det här projektet visar att vi har genomförandeförmåga och är en professionell aktör inom projektgenomförande. Det här kommer att bli lärorikt, utmanande, spännande och kul, säger Hattrem.

Projektledaren berättar om ett omfattande projekt även för Mantenas del. I planen ingår närmare 200 000 arbetstimmar, och när projektet är i sin mest intensiva fas kommer det sannolikt att sysselsätta mellan 60 och 70 Mantena-anställda.

Kommer att bli hektiskt

Efter ett utmanande 2021, där projektet märkte av de utmaningar som har funnits i de olika leveranskedjorna världen över, kommer det att vara hög aktivitet på verkstäderna på Marienborg och Grorud de närmaste åren, något som projektledaren ser fram emot.

– Det är otroligt spännande att få vara en del av framtiden för tågtrafiken i Norge, med färre förseningar och bättre kontroll. Idag finns det mer än femton olika signalsystem som har byggts ut under åtta decennier. Nu byts alla dessa ut mot ett nytt system, och Norge är så vitt jag vet det enda landet som gör det på det här sättet i stället för att ta en sträcka i taget. Det är klart att det är kul att vara en del av det, säger Hattrem.