I slutet av augusti avslutar Mantena jobbet med att installera nya liggstolar i vagnarna på tågen som trafikerar långdistanssträckorna i Norge.

Stortinget beviljade förra året 80 miljoner kronor extra för att förbättra utbudet för passagerare på Sørlandsbanen, Nordlandsbanen, Dovrebanen och Bergensbanen. Togeier Norske bestämde sig för att 230 liggstolar skulle installeras för att komplettera sovvagnarna på totalt åtta vagnar. Efter en anbudsrunda var det Mantena som fick i uppdrag att installera stolarna på de första sex vagnarna.

Omfattande projekt för Mantena

Efter flera månaders hektisk aktivitet på verkstaden på Grorud i Oslo, närmar sig installationsarbetet nu sitt slut. De sista vagnarna med färdigmonterade liggstolar ska levereras den 26 augusti.

Mantenas projektledare Ellen Solaas berättar om ett omfattande projekt med flera faser, inklusive inledande styrkeberäkningar och tillhörande modifieringar av stolsramarna för att vara helt säker på att dessa var tillräckligt starka för att klara stolarna från den tjeckiska leverantören.

– I detta projekt har det varit ett ovanligt antal discipliner inblandade, allt från lack, tvätt, design och märkning till mekanisk och elektrisk. Detta har ställt extra höga krav på god projektförståelse och samordning mellan de olika disciplinerna, säger projektledaren.

Effektiv montering

Solaas berättar att de har fått regelbundna leveranser av stolar från mars och att totalt elva montörer och projektledare har arbetat med uppdraget. För bästa möjliga användning av resurser och personalfördelning har montörerna arbetat på två och två vagnar samtidigt på de fyra sista vagnarna.

– Det är många anställda på Mantena som förtjänar beröm för sina insatser i det här projektet, säger Solaas. Hon lyfter särskilt fram teamledaren för montörerna, Magnus Frøystein, som har lyckats styra montörerna, medan han själv har arbetat som elektriker. Hon lyfter också fram Daniel Stigen som har hållit i allt som har med teknisk dokumentation att göra, och inte minst avdelningschefen på projektavdelningen, Knut Høistad, som har gjort en rejäl insats i rätt ögonblick för att få stolar både ut och in.

Flexibel och lösningsorienterad leverantör

Norske togs projektledare, Rune Andreassen, är mycket nöjd med Mantenas leverans under projektet.

– Mantena är flexibla och lösningsorienterade. De har presterat särskilt bra i samband med allt som har med det elektriska att göra, eftersom de har erfarenhet av dessa saker och känner till fordonens befintliga dokumentation mycket väl.