Nyheter – Vi flyttar – nya möjligheter i en ny tid

Måndag 18:e november flyttade vi vårt huvudkontor till nya moderna lokaler på Oslo S.

Men var inte orolig! Vi har bara flyttat ett par hundra meter från tidigare kontor på Karl Johans gate 2 till Jernbanetorget 1.
Här finner du oss på 6:e våningen i DA-byggnaden, detta är i samma fastighet som ett antal andra aktörer i järnvägsbranschen.


Nya möjligheter

Flytten öppnar upp för många nya möjligheter och representerar en ny tid för oss i Mantena. Det främsta skälet till att vi flyttar är att vi upplever snabb tillväxt och behöver mer utrymme, men flytten är också ett resultat av vår fokus på innovation och hållbarhet. Med en ny och modern lokal kan vi skapa en mer flexibel arbetsmiljö och växa in i framtiden på ett sätt som passar vår organisation. Det nya kontoret har en betydligt starkare miljöprofil – detta är i linje med vårt mål om miljömedvetenhet och energibesparing på alla nivåer i organisationen och inte minst vårt kontinuerliga miljöarbete med fokus på alla miljöaspekter.

Mantena Technical Center

Flytten markerar också starten på Mantena Technical Center (MTC). Detta är ett viktigt steg för att förbättra vår kundtjänst. MTC kommer etableras i det nya huvudkontorer och bemannas 24 timmar om dygnet varje dag hela året. För våra kunder innebär detta bättre service och ännu säkrare drift.

Välkommen till våra nya lokaler på Jernbanetorget 1!