HMS har alltid varit viktigt i Mantena. Nu skal HMS-arbetet i industri stärkas ytterligare.

 

Omvälvande ändringar i järnvägssektorn har de senaste åren lett till högre krav på effektivitet, som i sin tur lett till ökad fokus på säkerhet och riskbedömning. Marlene Furnes Bagley är HMS-ansvarig i Mantena. Hon arbetar för att öka kvaliteten på HMS-arbetet i företaget. Fokus ligger främst på uppföljning av incidenter och rapportering.

 

– I Mantena är vi bra på att rapportera inträffade incidenter, men vi kan bli ännu bättre på att rapportera det som leder till incidenten och nästan-händelser. Att stärka kulturen för rapportering och lära av våra tidigare fel är en viktig del av arbetet. Vissa kanske uppfattar avvik, både att rapportera och vara den som mottar det, som något negativt och associerar det med att göra fel och inte göra tillräckligt. Detta måste vi bort ifrån och börja se på avvik som något vi kan lära oss av, säger Bagley. Hon tycker att varje avvik är ett gyllene tillfälle att upptäcka våra blind spots, lära oss något nytt och utveckla oss.

 

Kontinuerlig utveckling

Att jobba med HMS kräver konstant fokus. Nivån för vad som är bra HMS-arbete nu skiljer sig från det som var bra för 10 år sedan, något som Bagley och kollegor sett konsekvenserna av.

 

– Nyckeln till bra HMS-arbete ligger i kontinuerlig utveckling. I en lärande organisation ska vi därför sträva efter att kontinuerlig förbättra oss och att hela tiden dela erfarenheter. Det som händer i en verkstad måste delas vidare till våra andra verkstäder så att samma sorts incident inte inträffar igen. Vi ska hela tiden analysera och hitta de bakomliggande orsakerna till varför det gick som det gick, och vad vi kan göra annorlunda för att förhindra att incidenten sker igen. Detta måste vara attityden och mind setet i hela organisationen.

 

Att bygga HMS-kultur

För Bagley och hennes kollegor handlar fokuset på rapportering och kontinuerlig utveckling om att bygga kultur.

 

– För oss är det ingenting som är viktigare än säkerhet och att våra kollegor kommer hem oskadda varje dag efter jobb. Då kan vi inte vara rädda för att det inte gick som man tänkt sig, som nästan-händelser och vägen till inträffandet av incident. Riskbedömning och rapportering av avvik måste sitta i ryggraden i varje kollega. Framöver handlar vårt fokus på HMS om att bygga och stärka hela HMS-kulturen i organisationen från topp till tå.