3D-skanning rekonstruksjon av komponenter forskning

Utgångna delar till äldre tåg kan vara svåra att få tag i. Vissa delar kan också vara väldigt dyra att köpa in och ibland behövs det ad hoc-lösningar och specialverktyg. Då kan det löna sig att tillverka reservdelar eller verktyg själv. Mantena vill utvecklas inom detta område och har nu startat ett forskningsprojekt för rekonstruktion (”reverse engineering”) av komponenter.

Nyligen hade Mantena ett uppstartsmöte med samarbetspartnerna i projektet: Sintef, APIteq AS, Fieldmade AS och Jernbanedirektoratet. Projektet heter «”RevEngRail”, som är en förkortning för ”3D Scanning and Reverse Engineering algorithms in the Railway Sector” och som stöds av Norges forskningsråd. Projektägare är Mantena.

– Mantena ska förbättra processerna på det här området. Det är syftet med projektet från vår sida. Vi ska ta fram en färdplan (”Roadmap”) som visar vägen från det att det finns ett reservdelsbehov och fram till en färdigtillverkad och certifierad del, säger den tillförordnade projektledaren Petter Lefoka.

3D-skanning rekonstruksjon av komponenter forskning

Projektet kommer även att genomföra och publicera en pilotstudie i en ansedd tidskrift för att testa den nya processen bland experter inom akademin.

Sintef ska ta fram algoritmer som automatiserar steg i databehandlingsprocessen från en 3D-skanning till en CAD-ritning och ett produktionsunderlag. APIteq och Fieldmade ska skapa en automatiserad lösning för 3D-skanning som ska testas på Ventilloftet på Grorud. APITeq är experter på 3D-skanning. Fieldmade är specialister på ”Additive manufacturing” och alternativ logistikhantering. De ska hjälpa Mantena att utveckla processen. Jernbanedirektoratet kommer också att bistå i projektet.

Petter Lefoka har varit projektledare för förprojektet och kommer att vara projektledare fram till dess att Henrik Mathiesen kommer tillbaka från sin pappaledighet. Andra som är centrala i projektet på Mantena är Daniel Stigen (Mantena Engineering), Anders Rene Gundersen (Teamleder på Ventilloftet), John-Egil Kjelsrud (Avdelningschef på Ventilloftet) och Terje Hullstein (Teknisk chef). Tron Ranvik har också haft en central roll i projektets uppstartsfas.

Läs mer om förprojektet på forskningsradet.no

Läs mer om huvudprojektet på forskningsradet.no