Mälartåg

2018-05-16

Mantena har vunnit underhållskontraktet för Mälardals-trafiken i Sverige på uppdrag av SJ AB. Uppdraget avser underhåll av nya dubbeldäckaren (Dosto) tillverkad av Stadler.

Avtalet mellan Mantena och SJ AB börjar gälla 2019 med en option fram till december  2024.

– Med detta uppdrag har vi vunnit tillbaka ca 2/3 av den tågvolym som vi förlorade när vi tappade upphandlingen av Pågatågen – säger Bid-Manager Fredrik Hultgren.

Underhållet omfattar 33 st ER1:or (Stadler Dosto – 4 vagnars dubbeldäckare) med möjlighet för ytterligare åtta optionståg.

Det dagliga underhållet kommer att utföras i en nybyggd verkstad i Eskilstuna som står klar under hösten 2018. Rekrytering av personal till uppdraget kommer att ske under hösten för tillträde i januari 2019. Första fordonet kommer att levereras under våren 2019 där trafiksättning planeras ske under sommaren.

Om optionerna utlöses och avtalet varar till dec 2024 innebär uppdraget en volym på 10 miljonkilometer per år.

– Det har varit en lång anbudsprocess med hård konkurrens, men nu är vi återigen på vinnarspåret i Sverige, säger en mycket nöjd VD Fredrik Thulin.