Bättre arbetsflöde, ökad effektivitet och produktivitet. Det är viktiga nyckelord för Mantenas interna ”projektskola”. 

 

Mantena har prioriterat att lägga stora resurser på kompetensutveckling i egen verksamhet nu när vi möter en utvecklad järnvägssektor och ändrad konkurrenssituation.

Ett av många projekt som startades i 2020 var satsningen på enhetlig och professionell projektgenomförande med förbättringsprogrammet Sirius. Programmet beskriver hur projekt uppstår, utvecklas, planeras, genomförs och avslutas i verksamheten.

 

I Mantena är alla kundleveranser och tillhörande produktion organiserade som projekt. I en projektorganiserad verksamhet är det avgörande med hög kvalitet på projektgenomförandet.

 

Tydliggöra och styra förväntningar

Alla medarbetare introduceras till grundläggande projektledning när de går ”projektskolan”. Aram Jajarmizadeh jobbar som Bid mananger och är en av medarbetarna som har fått nyttig påfyllning av kunskap i projektarbete och projektledning.

 

  • Med programmet och projektmodellen ökar kunskap och standarden till hur vi genomför projekt höjs. Det är viktigt att tydliggöra, ta bort oklarheter och styra förväntningar kring de olika roller och leveranser man har i projekt. När alla vet vad de ska göra och syftet med det man gör så blir man mycket mer motiverad och målinriktad. Programmet hjälper oss alla att hitta ett gemensamt språk och förenklar kommunikationen oss emellan.

 

Långsiktig satsning

Kommersiell direktör Silje Nilsen berättar att satsningen fortsätter genom hela 2021.

 

– Vår satsning på professionell projektledning handlar om att kontinuerligt skapa vällyckade projekt. Detta är ett jobb som måste göras över tid, men vi ser att efter drygt ett år sedan programmets start är vi på god väg att förbättra både arbetsflöde, effektivitet och produktivitet och att detta kommer gynna vår verksamhet och därmed också våra kunder.