Ny lakkhall skaper nye muligheter

Den nye og moderne lakkhallen på verkstedet på Grorud blir en av Europas største lakkhaller. Dét betyr at Mantena i fremtiden kan håndtere enda større oppdrag for enda flere kunder.  Byggingen av hallen er planlagt ferdig i løpet av året. Utvider aktiviteten Med den...

Gode resultater i Mantenas årlige kundeundersøkelse

Mantenas årlige kundetilfredshetsundersøkelse er nå gjennomført. Undersøkelsen kartlegger hvordan ansatte hos kunder av Mantena opplever samarbeidet på ulike områder. Årets undersøkelse viser en gjennomgående positiv trend med jevnt over fornøyde kunder. Høyeste score...

Fokus på prosjektgjennomføring

Bedre arbeidsflyt, mer effektivitet og økt produktivitet. Dette er viktige stikkord for Mantenas interne «prosjektskole».   I møte med den nye jernbanesektoren og tilhørende endret konkurransesituasjon, har Mantena valgt å legge store ressurser i kompetanseheving...

Fullt fokus på ny og omfattende trafikkpakke

Konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 4 er nå ute.   Jernbanedirektoratet sendte i begynnelsen av mars ut konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 4. I Mantena er tilbudsarbeidet i gang for fullt.   Trafikkpakke 4 er stor med et omfattende togtilbud som...

Mantena tar et aktivt samfunnsansvar

FNs mål for bærekraftig utvikling har ført til at alle større virksomheter de siste årene har måttet konkretisere og operasjonalisere sitt arbeid med miljø og bærekraft. De 17 målene handler om mer enn miljø, da de også tar for seg viktige temaer som helse,...