Jernbane er framtiden

I en tid da fokus på miljø blir stadig større, blir tog som transportmiddel desto viktigere. Kombinert med at tog blir stadig mer teknologisk avanserte og at vi operer i et konkurranseutsatt marked, kreves det jevnlig tilsig av ny kompetanse i Mantena.

Vår kunnskap og erfaring innen vedlikehold av skinnegående kjøretøy har skapt et unikt miljø. For å opprettholde vår ledende posisjon i fremtiden, har vi i Mantena kontinuerlig fokus på rekruttering av dyktige folk i alle deler av organisasjonen.

 

Vi trenger folk med ulik bakgrunn og kompetanse som deler vår vårt fokus på kunden, og verdiene; tillitt, effektivitet og innovasjon. Om du mener du passer inn hos oss, er du velkommen til å legge igjen din søknad/cv.

 

Interessert i en jobb i Mantena?

Her finner du informasjon om hvordan du søker jobb hos oss og hvordan vår søknadsprosess er.

Slik går du frem for å søke jobb i Mantena

 • Gå inn på våre jobbsider på nettsiden. Her vil du se alle utlyste stillinger. Vi legger stadig ut nye, så det er viktig å holde seg oppdatert.
 • Vi lyser ut alle stillinger som er åpne for eksterne søkere.
 • Velg den stillingen du ønsker å søke på.
 • Når du er inne i stillingsannonsen velger du «Søk på stillingen».
 • Deretter logger du deg på, eller legger inn ny bruker og fyller ut CV og skriver personlig søknad. Instruksjoner vil bli gitt underveis.
 • Har du først søkt på en stilling, kan du bruke samme CV hvis du søker på flere stillinger!

Vi gleder oss til å motta din CV og søknad!

Søknadsprosess

For å sikre at din søknad blir mottatt og oppbevart på en sikker og best mulig måte, tar vi ikke imot søknader på e-post, brev eller pr. telefon. Kun ved å følge prosedyren over sikrer vi at ingen søkere faller utenfor.

Vi tar ikke imot åpne søknader

Da åpne og/eller generelle søknader kan føre til at mulige gode kandidater forsvinner uten å bli knyttet til en konkret stilling, kan vi heller ikke ta imot dette. Meld deg heller på nyhetsbrev for ledige stillinger hos webcruiter, etter du har registrert CV.

Tilbakemeldinger

 • Alle som søker vil få en bekreftelse sendt til den e-posten som man legger inn.
 • Aktuelle søkere vil bli kontaktet senest 2-3 uker etter søknadsfristen.
 • Samtlige søkere vil få tilsendt en e-post når stillingen er besatt.
 • Ta gjerne kontakt med den som står oppgitt som kontaktperson hvis du har spørsmål underveis.
 • Vi vil sende informasjon til alle søkere om det skulle bli forandringer eller forsinkelser.

Tips

 • Legg inn en så utfyllende CV som mulig.
 • Last opp din egen CV.
 • Når du skriver søknaden, så pass på å skrive så konkret som mulig.
 • Få med motivasjonen din for å søke stillingen, hva som gjør det kvalifisert til stillingen og arbeidssituasjonen din i dag.
 • Tenk også på e-posten du bruker når du søker. Noen e-postadresser er kanskje morsomme, men blir stoppet av spamfilteret.

Ledige stillinger

Lærling i Mantena

Bli lærling hos oss
Inntak av lærlinger er en naturlig del av vår rekrutteringspolitikk. Flere av våre medarbeidere i ledende stillinger har gått gradene hos oss. Har du de rette evnene, lyst og ambisjoner, er vi kanskje den rette arbeidsplassen for deg.

Jakter du på utplasseringsplass i skoleåret ditt, kan du også sende en søknad til oss til hr@mantena.org

2022
Inntaket for lærlinger i 2022 er avsluttet og i år ble det tatt inn lærlinger i Stavanger og Marienborg innenfor fagene

 • Industrimekaniker
 • Industrimontør
 • Togelektriker

Har du spørsmål kan de sendes til hr@mantena.org

Studenter

Under listes opp temaer for studentoppgaver som Mantena ønsker belyst. Vi er utover dette positive til henvendelser om både Master- og Bacheloroppgaver. Ta kontakt med oss.

Masteroppgave
– Passivt sonar array til tilstandsestimering av rullende materiell
Mantena er interessert i å utvikle et sonar array som detekterer lokasjonen til støykilder i boggier (togunderstell) eller annet materiell som blir testet i dynamisk testbenk. Et system montert i dynamisk testbenk som kan generere et støykart med høy oppløsning for å gi en visuell indikasjon på hvor i materiellet støy og vibrasjoner oppstår. Klikk her
 
Bacheloroppgave
– Forbedret brukergrensesnitt og forbedret PID auto tuning eller alternativ regulator algoritme til kompressortestbenk. 

Kompressortestbenken er programmert med NI LabView. Brukergrensesnittet i kompressortestbenken er i dag bygd opp av standard NI bygge klosser, noe som gir programmet et eldre utsende. Det er ønskelig med et mer moderne FLAT GUI design som er intuitivt å forstå for en hver bruker, med vekt på intuitivitet og brukervennlighet.Det er også ønsket at det gjøres en studie på forbedret regulator algoritme til kompressor testbenken. PID regulator eller fuzzy-logic regulator, med auto tunings algoritme. Regulator algoritmen skal regulere en strupe ventil for å simulere fylling av en vilkårlig trykk tank fra 0 til 10 bar.