Jernbane er framtiden

I en tid da fokus på miljø blir stadig større, blir tog som transportmiddel desto viktigere. Kombinert med at tog blir stadig mer teknologisk avanserte og at vi operer i et konkurranseutsatt marked, kreves det jevnlig tilsig av ny kompetanse i Mantena.

Vår kunnskap og erfaring innen vedlikehold av skinnegående kjøretøy har skapt et unikt miljø. For å opprettholde vår ledende posisjon i fremtiden, har vi i Mantena kontinuerlig fokus på rekruttering av dyktige folk i alle deler av organisasjonen.

 

Vi trenger folk med ulik bakgrunn og kompetanse som deler vår vårt fokus på kunden, og verdiene; tillitt, effektivitet og innovasjon. Om du mener du passer inn hos oss, er du velkommen til å legge igjen din søknad/cv.

 

Interessert i en jobb i Mantena?

Her finner du informasjon om hvordan du søker jobb hos oss og hvordan vår søknadsprosess er.

Slik går du frem for å søke jobb i Mantena

 • Gå inn på våre jobbsider på nettsiden. Her vil du se alle utlyste stillinger. Vi legger stadig ut nye, så det er viktig å holde seg oppdatert.
 • Vi lyser ut alle stillinger som er åpne for eksterne søkere.
 • Velg den stillingen du ønsker å søke på.
 • Når du er inne i stillingsannonsen velger du «Søk på stillingen».
 • Deretter logger du deg på, eller legger inn ny bruker og fyller ut CV og skriver personlig søknad. Instruksjoner vil bli gitt underveis.
 • Har du først søkt på en stilling, kan du bruke samme CV hvis du søker på flere stillinger!

Vi gleder oss til å motta din CV og søknad!

Søknadsprosess

For å sikre at din søknad blir mottatt og oppbevart på en sikker og best mulig måte, tar vi ikke imot søknader på e-post, brev eller pr. telefon. Kun ved å følge prosedyren over sikrer vi at ingen søkere faller utenfor.

Vi tar ikke imot åpne søknader

Da åpne og/eller generelle søknader kan føre til at mulige gode kandidater forsvinner uten å bli knyttet til en konkret stilling, kan vi heller ikke ta imot dette. Meld deg heller på nyhetsbrev for ledige stillinger hos webcruiter, etter du har registrert CV.

Tilbakemeldinger

 • Alle som søker vil få en bekreftelse sendt til den e-posten som man legger inn.
 • Aktuelle søkere vil bli kontaktet senest 2-3 uker etter søknadsfristen.
 • Samtlige søkere vil få tilsendt en e-post når stillingen er besatt.
 • Ta gjerne kontakt med den som står oppgitt som kontaktperson hvis du har spørsmål underveis.
 • Vi vil sende informasjon til alle søkere om det skulle bli forandringer eller forsinkelser.

Tips

 • Legg inn en så utfyllende CV som mulig.
 • Last opp din egen CV.
 • Når du skriver søknaden, så pass på å skrive så konkret som mulig.
 • Få med motivasjonen din for å søke stillingen, hva som gjør det kvalifisert til stillingen og arbeidssituasjonen din i dag.
 • Tenk også på e-posten du bruker når du søker. Noen e-postadresser er kanskje morsomme, men blir stoppet av spamfilteret.

Ledige stillinger

Fagarbeider til vedlikehold og reparasjon av togmateriell

Er du fagarbeider og ønsker å arbeide med vedlikehold av tog?

For å styrke vår avdeling på Kvaleberg i Stavanger søker vi en fagarbeider innen elektro/automasjon/mekaniker faget, for vedlikehold på det ulike materiellet. Stillingen gir deg spennende muligheter i et meget kompetent, hyggelig og fremtidsrettet fagmiljø. Den vi ser etter ønsker vi skal ha kompetanse på kjølesystemer (HVAC). Turnusarbeid må påregnes.

Arbeidsoppgaver:

 • Preventivt vedlikehold
 • Korrektive reparasjoner
 • Modifikasjoner
 • Feilsøking

Fagarbeider til vedlikehold av godsvogner på Østlandet

Du må være en god lagspiller da mye av arbeidet foregår i team.

Mantenas verksted på Alnabru utfører vedlikehold av godsvogner på Østlandet. Avdelingen har lang erfaring med vedlikehold og modifikasjoner av godsvogner. I likhet med dagens persontrafikk, stiller moderne godstransport på jernbane strenge krav til sikkerhet og punktlighet. Derfor har Mantena kontinuerlig fokus på vedlikeholds prosesser som baserer seg på å være “føre var”.

Arbeidsoppgaver:

 • Korrektivt vedlikehold av godsvogner
 • Forebyggende vedlikehold av godsvogner
 • Feilsøking
 • Sveising & platearbeid
 • Modifikasjoner

Fagarbeidere til komponentverksted på Grorud

Er du en som liker å ta ting fra hverandre, og sette de sammen igjen?

Arbeidet er utfordrende og variert innenfor fagfeltet vedlikehold av mekaniske og elektriske komponenter. I vårt komponentverksted utføres det reparasjoner, modifikasjoner og vedlikehold av alle typer komponenter i ulike skinnegående kjøretøy – fra pneumatiske- og mekaniske-, til elektriske- og dieselrelaterte komponenter.

Arbeidsoppgaver:

 • Vedlikehold av komponenter til tog som er en god blanding av mekaniske eller elektriske komponenter

Direktør – Mantena Technology

Som en ledende totalleverandør av vedlikeholdstjenester for skinnegående kjøretøy i Norden ønsker Mantena nå å bygge opp en ny forretningsenhet innen teknologi og innovasjon.

Den nye forretningsenheten får ansvar for tjenesteleveranser til interne og eksterne kunder innenfor en rekke tekniske fagområder. Enheten får sitt utspring fra den eksisterende enheten teknologi med om lag 50 dyktige medarbeidere innen engineering, IT/digitalisering, og teknologistøtte. Den nye divisjonen får ansvar for tjenesteleveranser mot interne og eksterne kunder ved alle Mantena sine lokasjoner.

Vi søker en kommersiell, engasjerende og nyskapende leder med sterkt fokus på utvikling og effektivisering. Du kan gjerne komme fra konsulentbransjen, eller ha ledererfaring fra større industrielle produksjonsvirksomheter, oljeservice, verftsindustri eller andre relaterte bransjer. Kunnskap om kontinuerlig forbedring og LEAN-metodikk er en fordel.

Business Intelligence-konsulent

I vår satsning på mer fremtidsrettede og effektive IT-løsninger har vi etablert Datavarehus og BI-løsninger basert på Qlik og TimeXtender. Vi er på jakt etter deg som kan styrke vår kompetanse på verktøy og teknologi.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikling av styringsinformasjon, KPI-er, rapporter og analyser i Qlik
 • Utfordre etablerte sannheter basert på data
 • Være en pådriver for at selskapet blir enda mer datadrevet
 • Avklare behov og spesifisere løsninger
 • Bistå brukere med opplæring
 • Forvaltning av løsningene
 • Løsningsarkitektur
 • Strukturering av data
 • Datamodellering

Som person er du selvgående, kreativ og analytisk. På et personlig plan er du omgjengelig, nysgjerrig og opptatt av brukeropplevelser.

Vi søker etter fagarbeidere med fagbrev innen elektro- eller automasjonsfaget – er det deg?

Vi søker etter nye fagarbeidere til ERTMS-prosjektet (Norges største digitaliseringsprosjekt). Du vil som medarbeider rapportere til leder for utbedringsavdelingen i Mantena.

Arbeidsoppgaver:

 • Elektro- og mekanisk arbeid på alle typer skinnegående materiell
 • Nyinstallasjoner
 • Ombygginger
 • Feilsøking
 • Vedlikehold

Vi ser etter deg som vil ha ansvar for å lede, videreutvikle og koordinere leveranser, samt allokere ressurser opp mot våre kontrakter/ prosjekter.

Er du vedlikeholdsingeniøren som gjør at toget går på skinner?

Matena utvider teamet vårt. Vi jakter på deg som er vedlikeholdsingeniør og liker å løse utfordrende problemstillinger.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle vedlikeholdsprogram for rullende materiell med vedlikeholdsanalyser
 • Utvikle tilstandsbasert vedlikehold
 • Jobbe med RCM og pålitelighetsanalyser
 • Utarbeide rapporter
 • Delta i og lede små og mellomstore prosjekter relatert til arbeidsoppgavene

Lærling i Mantena

Bli lærling hos oss
Inntak av lærlinger er en naturlig del av vår rekrutteringspolitikk. Flere av våre medarbeidere i ledende stillinger har gått gradene hos oss. Har du de rette evnene, lyst og ambisjoner, er vi kanskje den rette arbeidsplassen for deg.

Jakter du på utplasseringsplass i skoleåret ditt, kan du også sende en søknad til oss til hr@mantena.org

2022
Inntaket for lærlinger i 2022 er avsluttet og i år ble det tatt inn lærlinger i Stavanger og Marienborg innenfor fagene

 • Industrimekaniker
 • Industrimontør
 • Togelektriker

Har du spørsmål kan de sendes til hr@mantena.org

Studenter

Under listes opp temaer for studentoppgaver som Mantena ønsker belyst. Vi er utover dette positive til henvendelser om både Master- og Bacheloroppgaver. Ta kontakt med oss.

Masteroppgave
– Passivt sonar array til tilstandsestimering av rullende materiell
Mantena er interessert i å utvikle et sonar array som detekterer lokasjonen til støykilder i boggier (togunderstell) eller annet materiell som blir testet i dynamisk testbenk. Et system montert i dynamisk testbenk som kan generere et støykart med høy oppløsning for å gi en visuell indikasjon på hvor i materiellet støy og vibrasjoner oppstår. Klikk her
 
Bacheloroppgave
– Forbedret brukergrensesnitt og forbedret PID auto tuning eller alternativ regulator algoritme til kompressortestbenk. 

Kompressortestbenken er programmert med NI LabView. Brukergrensesnittet i kompressortestbenken er i dag bygd opp av standard NI bygge klosser, noe som gir programmet et eldre utsende. Det er ønskelig med et mer moderne FLAT GUI design som er intuitivt å forstå for en hver bruker, med vekt på intuitivitet og brukervennlighet.Det er også ønsket at det gjøres en studie på forbedret regulator algoritme til kompressor testbenken. PID regulator eller fuzzy-logic regulator, med auto tunings algoritme. Regulator algoritmen skal regulere en strupe ventil for å simulere fylling av en vilkårlig trykk tank fra 0 til 10 bar.