Forsker på rekonstruksjon av komponenter

Utgåtte deler til eldre tog kan være vanskelige å få tak i. Enkelte deler kan også være veldig dyre i innkjøp og noen ganger trengs ad hoc-løsninger og spesialverktøy. Da kan det lønne seg å lage erstatningsdeler eller verktøy selv. Mantena ønsker å utvikle seg på...

Mantena henter innkjøpsdirektør fra Unibuss

Sindre Møgster-Walthinsen starter som Innkjøpsdirektør i Mantena 1. mars 2023. – Målet er å gjøre innkjøp til et av Mantenas konkurransefortrinn. Med Sindre på laget forsterker vi innkjøpsteamet med kritisk kompetanse for å lykkes med våre mål, sier Vidar Leirvik, CFO...

Mantena henter ny kommunikasjonssjef

Selskapets nye kommunikasjonsansvarlige er Espen Sare. «Vi var på jakt etter en leder med kommunikasjonsfaglig bredde, politisk innsikt og forståelse for økosystemet Mantena opererer innenfor.» Ansettelsen er i tråd med selskapets strategi om synlighet og...

Kjøring av tog gir mer helhetlig leveranse

Våre vedlikeholdstjenester utvikler seg stadig. Kjøring av tog er en vesentlig del av vår totale vedlikeholdsleveranse. Mantena ble i 2020 tildelt lisens- og sikkerhetssertifikat A og B, for kjøring av tog uten passasjerer og gods på det nasjonale jernbanenettet i...

Mantena viktig aktør i Norges største IT-prosjekt

Nytt signalanlegg betyr mye jobb i årene framover for Mantena. For å få høyere punktlighet, økt sikkerhet og en mer stabil jernbane, fornyes nå signalanlegget i Norge. Det nye signalanlegget heter ERTMS og står for European Railway Traffic Management System. Bane...

Mantena snart klare til levering i Norske togs liggestolprosjekt

I slutten av august avslutter Mantena jobben med å installere nye liggestoler i vognene på togene som trafikkerer fjerntogstrekningene i Norge. Stortinget bevilget i fjor 80 millioner kroner ekstra for å bedre tilbudet for passasjerer på Sørlandsbanen, Nordlandsbanen,...