Fullt fokus på ny og omfattende trafikkpakke

Konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 4 er nå ute.   Jernbanedirektoratet sendte i begynnelsen av mars ut konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 4. I Mantena er tilbudsarbeidet i gang for fullt.   Trafikkpakke 4 er stor med et omfattende togtilbud som...

Mantena tar et aktivt samfunnsansvar

FNs mål for bærekraftig utvikling har ført til at alle større virksomheter de siste årene har måttet konkretisere og operasjonalisere sitt arbeid med miljø og bærekraft. De 17 målene handler om mer enn miljø, da de også tar for seg viktige temaer som helse,...

Mange karrieremuligheter i jernbanen

Mantena har et bredt og mangfoldig spekter av medarbeidere, men antallet kvinnelige medarbeidere er fortsatt for lavt, som i jernbanen ellers. Av våre snaut tusen ansatte er andelen kvinner kun drøyt åtte prosent. De fleste kvinner i selskapet er i ledende og...

Mantena styrker organisasjonen med nyopprettet stilling

De mange endringene i jernbanesektoren har ført til en helt annen konkurransesituasjon enn for bare få år tilbake. Ulike jernbanerelaterte aktører jobber alle hardt for å tilpasse seg den nye sektoren.   Mantena har så langt møtt den økte konkurransen ved å vinne...

Nytenkning og tverrfaglig samarbeid løser problemer

Kreativ problemløsning og tverrfaglig samarbeid løste korona-utfordring med kalibrering av bremseprøveapparat.   Situasjonen med korona har bydd på ulike utfordringer i samfunnet det siste året. Da bremseprøveapparat-produsenten ikke kunne sende nødvendig teknisk...