Stortinget er enstemmig: Jernbanedirektoratet må utrede hvilke konsekvenser det har for beredskapen dersom tungt vedlikehold av togmateriell flyttes utenlands. 

– Gjennom hele 2023 har vi i Mantena kjempet for å få jernbanens beredskapsevne opp på agendaen hos jernbanemyndigheter og politikere. Det er vi svært glade for at vi har lykkes med, konstaterer John Arne Ulvan, administrerende direktør i Mantena.

Nå har Stortinget nemlig vedtatt at regjeringen må sørge for at Jernbanedirektoratet umiddelbart setter i gang en utredning av konsekvensene det vil ha for driftsstabilitet og beredskap dersom tungt vedlikehold av togmateriell ikke lenger vil være lokalisert i Norge. Utredningen må skje i samarbeid med relevante aktører.

Les mer om vedtaket her. 

Utredes første halvår   
Jernbanedirektoratet skal gjennomføre utredningen første halvår 2024, og det er bekreftet at Mantena vil bli involvert i denne. 

Ulvan understreker at Mantena ikke er imot konkurranse i seg selv.  

– Men av hensyn til norsk beredskap må konkurransen legges opp med krav om at alle som inngår vedlikeholdskontrakter på norske tog, må ha infrastruktur til også å kunne utføre det tunge vedlikeholdet i Norge, sier Ulvan, og fortsetter:

 

– Konkurrentene våre baserer sine vedlikeholdskontrakter på at det tunge vedlikeholdet skjer på verksteder rundt omkring i Europa. Det fungerer sikkert i fredstid, men det er et høyst usikkert konsept dersom krig og krise rammer oss.

Forsvaret har også vært svært tydelige på at vedlikehold av kritisk jernbanemateriell må utføres i Norge, og innspillet deres til stortingssaken ble lagt merke til.

Les også Ulvans kronikk i Aftenposten: «Beredskapen i norsk jernbane er truet»