Mantena var den tidligere verkstedenheten til Norges Statsbaner.

Selskapet ble skilt ut som eget aksjeselskap i januar 2002, da med NSB(Vy) som eier frem til juli 2017.
Fra 1. januar 2020 er selskapet eid av Nærings- og fiskeridepartementet.

Mantena vedlikeholder og reparerer skinnegående kjøretøy, komponenter og skinnegående anleggsmaskiner for en rekke jernbaneselskaper. Mantena utfører også termisk sprøyting av metaller.

Kunder er blant annet selskaper som:
– Flytoget
SJ
Go-Ahead
– CargoNet
– Oslo Sporveier
Axess Logistics
Auto Transport
Vy
– Flåmsbana
Baneservice
– Ofotbanen
– Green Cargo
– Hector Rail
Bane NOR
samt andre aktører.  

 

Årsrapport

Årsrapport 2022:   Norsk   English 
Årsrapport 2021:   Norsk   English 
Årsrapport 2020:   Norsk   English 
Årsrapport 2019:   Norsk    English 

Generalforsamling 2023:   Norsk
Generalforsamling 2022:   Norsk
Generalforsamling 2021:   Norsk
Generalforsamling 2020:   Norsk
Ekstraordinær Generalforsamling 2020:   Norsk

Lønnsrapport 2022:   Norsk

Klima- og miljørapport 2023:   Norsk

Mantena Årsrapport 2022 forside

Konsernledelse - Mantena AS

Arne Roland, Administrerende direktør i Mantena
Arne Roland
Administrerende direktør
(+47) 911 94 667
Vidar Leirvik
CFO
(+47) 902 03 004
Alva Kjellén, Direktør HR-KHMS i Mantena
Alva Kjellén
Direktør HR-KHMS
(+47) 944 38 778
Silje Holestøl i Mantena
Silje Holestøl
Direktør Strategi og bærekraft
(+47) 982 41 105

 

Tore Løveid
Tore Løveid
Divisjonsdirektør Produkt- og prosjekter
(+47) 464 30 200
Erik Nilsen
Erik Nilssen
Divisjonsdirektør Flåteservice
(+47) 480 32 798

 

Ramnath Ambathy Mantena
Ramnath Falch Ambathy
Direktør Technology
(+47) 908 88 414

Styret i Mantena-konsernet

Styreleder:
Kari Broberg

Styremedlemmer:
Stian Hårklau (nestleder)

Styremedlemmer:
Tord Helland
Ingvild Vartdal
Arne Roland
Dag-Arne Johansen
Petter Trønnes
Torbjørn Støre

Vår forretningsidé  

Mantena vil være en attraktiv aktør i Norden innen fornyelse og vedlikehold i jernbanesektoren.

Visjon

Nordens mest nytenkende totalleverandør av vedlikeholdstjenester.

Styrende dokumenter

Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og styret (pdf)

Vedtekter Mantena AS (pdf)
Skattepolitikk Mantena AS (pdf)
Erklæring om eierstyring og selskapsledelse (pdf)

Mantenas etiske retningslinjer (pdf)
Etiske retningslinjer for leverandører (pdf)

Verdier

Mantena skal være en harmonisk, attraktiv og hyggelig arbeidsplass.

Våre ansatte skal se Mantena som en positiv del av hverdagen – og vi arbeider for kontinuerlig forbedring og utvikling av virksomheten og individet. Vi har et stort fokus på arbeidsmiljø og tenker på sikkerhet og kvalitet i alt vi gjør.

Våre verdier:

– tillit
– effektivitet
– innovasjon

Kompetanse

Fire medarbeidere Mantena
Mann Mantena

Sikkerhet

Medarbeidere Mantena

Mantena har etablert en rekke barrierer og prosesser for å forebygge hendelser, og for å redusere konsekvenser dersom hendelser allikevel oppstår.

Alle melder om uønskede hendelser – skader og tilløp.

 

Kvalitet

Mantena leverer vedlikeholdstjenester som oppfyller eller overgår kravene og forventningene til våre relevante interessenter.

Vi gjør dette ved å kontinuerlig forbedre forretningssystemet og tilpasse våre prosesser.
Vår ambisjon er å skape langsiktige kundeforhold. 
Dette betyr at vi må sikre at vi forstår kundens behov og at vi tilpasser innholdet og omfanget av tjenestene gjennom respons og kontinuerlig dialog. Medarbeiderne har tilgang til effektive verktøy og metoder.

Mantenas fokus:

– Bevissthet vedrørende leveranser på alle nivåer
– Forbedre datakvalitet
– Aktiv bruk av måltall
– Kompetanseutvikling
– Kontinuerlig forbedring av prosedyrer og prosesser
– Holdningsskapende arbeid

Vi har etablert og målbare kvalitetsmål som regelmessig følges opp og revideres.
Styringssystemet oppfyller kravene i henhold til ISO 9001: 2015.

 

Sertifisering

Vi jobber systematisk for å nå visjonen:

«Mantena skal være Nordens mest nytenkende totalleverandør av vedlikeholdstjenester»

I dette arbeidet er det viktig å ha gode dokumenterte prosesser på alt vi gjør, og ikke minst følge fastsatte krav og regelverk.

Mantena jobber kontinuerlig med å tilpasse seg et stadig mer åpent Europa, og å sikre samsvar med eksisterende og nye krav, regelverk og standarder. Formelle sertifiseringer er en viktig del av dette arbeidet.

I dag er Mantena sertifisert etter følgende standarder og krav:

 • ECM EU 2019/779
  • ECM I-III Mantena
 • ECM F IV Maintenance delivery function (EU 2019/779)
  • Mantena alle verksteder
 • EN 15085-2 Sveising på skinnegående kjøretøy og komponenter
 • NS-EN ISO 9001:2015 System for kvalitetsstyring
 • NS-EN ISO 14001:2015 Miljøstyring
 • Bedriftssertifisering ifølge EU forordning F-gass 517/2014 og 2015/2067
 • Mantena NTO sertifikat 2023-2027
 • TransQ-sertifisert innen relevante kategorier

Formålet med sertifiseringssystemet til EU 2019/779, er å skape en ramme for harmonisering av kravene og metodene for å vurdere evnen til enheter med ansvar for vedlikehold i hele unionen.

 

I tillegg til disse sertifiseringene, er vi godkjent av kunder, godkjent som lærlingebedrift innenfor flere fagområder, og har flere spesialsertifiseringer knyttet til spesielle operasjoner. Mantena vil sikre samsvar med standarden ISO 45001:2018, og vurderer fortløpende sertifisering.

Mantena jobber med kontinuerlig forbedring og utvikling i alle prosesser.

 

Brosjyrer

For at laste ned brosjyrere, trykk på flagget med språkvalger ditt.

PDF: 1MB 
Fullservice

PDF: 1MB

Logistikk

PDF: 1MB

Engineering

PDF: 1MB

Go-Ahead Trafikpakke 1 sør