Mantena var den tidligere verkstedenheten til Norges Statsbaner.

Selskapet ble skilt ut som eget aksjeselskap i januar 2002, da med NSB(Vy) som eier frem til juli 2017.
Fra 1. januar 2020 er selskapet eid av Nærings- og fiskeridepartementet.

Mantena vedlikeholder og reparerer skinnegående kjøretøy, komponenter og skinnegående anleggsmaskiner for en rekke jernbaneselskaper. Mantena utfører også termisk sprøyting av metaller.

Kunder er blant annet selskaper som:
– Flytoget
SJ
Go-Ahead
– CargoNet
– Oslo Sporveier
Axess Logistics
Auto Transport
Vy
– Flåmsbana
Baneservice
– Ofotbanen
– Green Cargo
– Hector Rail
Bane NOR
samt andre aktører.  

 

Årsrapport

 

 

Årsrapport 2020:   Norsk   English 
Årsrapport 2019:   Norsk    English 

Generalforsamling 2020:   Norsk
Ekstraordinær Generalforsamling 2020:   Norsk
Generalforsamling 2021:   Norsk

Konsernledelse - Mantena AS

John Arne Ulvan
Administrerende direktør
+47 414 02 196
Jan-Tore Iversen
Direktør produkter og prosjekter
+47 916 54 606
Roy Sannerhaugen
Sikkerhet- og kvalitetsdirektør
+47 916 54 505
Sølvi Andersen Kirkemo
IT-direktør
+47 994 42 220
Tone Sande
HR-direktør
+47 916 51 974
Vidar Leirvik
Økonomidirektør
+47 902 03 004
Silje Nilsen
Kommersiell direktør
+47 974 86 499
Andreas Nistad
Logistikkdirektør
+47 407 60 751
Tron Ranvik
Forretningsutvikling
+47 975 54 345
Knut Arild Johannesen
Direktør service
+47 916 75 153

 

Styret i Mantena-konsernet

Styreleder:
Kari Broberg

Styremedlemmer:
Ronny Solberg (nestleder)

Styremedlemmer:
Tord Helland
Marianne Kartum
Stian Hårklau
Nils Ole Morken
Petter Trønnes
Torbjørn Støre

Vår forretningsidé  

Mantena vil være en attraktiv aktør i Norden innen fornyelse og vedlikehold i jernbanesektoren.

Visjon

Nordens mest nytenkende totalleverandør av vedlikeholdstjenester.

Mantena AS vedtekter (pdf)
Mantena AS skattepolitik (pdf)
Erklæring om eierstyring og selskapsledelse (pdf)

Mantenas etiske retningslinjer (pdf)
Etiske retningslinjer for leverandører (pdf)

Verdier

Mantena skal være en harmonisk, attraktiv og hyggelig arbeidsplass.

Våre ansatte skal se Mantena som en positiv del av hverdagen – og vi arbeider for kontinuerlig forbedring og utvikling av virksomheten og individet. Vi har et stort fokus på arbeidsmiljø og tenker på sikkerhet og kvalitet i alt vi gjør.

Våre verdier:

– tillit
– effektivitet
– innovasjon

Kompetanse

Sikkerhet

Mantena har etablert en rekke barrierer og prosesser for å forebygge hendelser, og for å redusere konsekvenser dersom hendelser allikevel oppstår.

Alle melder om uønskede hendelser – skader og tilløp.

 

Kvalitet

Mantena leverer vedlikeholdstjenester som oppfyller eller overgår kravene og forventningene til våre relevante interessenter.

Vi gjør dette ved å kontinuerlig forbedre forretningssystemet og tilpasse våre prosesser.
Vår ambisjon er å skape langsiktige kundeforhold. 
Dette betyr at vi må sikre at vi forstår kundens behov og at vi tilpasser innholdet og omfanget av tjenestene gjennom respons og kontinuerlig dialog. Medarbeiderne har tilgang til effektive verktøy og metoder.

Mantenas fokus:

– Bevissthet vedrørende leveranser på alle nivåer
– Forbedre datakvalitet
– Aktiv bruk av måltall
– Kompetanseutvikling
– Kontinuerlig forbedring av prosedyrer og prosesser
– Holdningsskapende arbeid

Vi har etablert og målbare kvalitetsmål som regelmessig følges opp og revideres.
Styringssystemet oppfyller kravene i henhold til ISO 9001: 2015.

 

Miljø

Markedet stiller stadig strengere miljøkrav, og tog er en klimavennlig transportmetode – både for gods og passasjerer. Som en betydelig vedlikeholdsleverandør i Norden, har Mantena en målsetting om ingen skade på det ytre miljø.

For Mantena er miljøbevissthet og energisparing i alle ledd et sentralt mål. Det er gjennomført en rekke tiltak – både innenfor energiøkonomisering, reduksjon i kjemikaliebruk og ikke minst miljøopplæring hos våre ansatte.

Det er fortsatt store jernbanestrekninger som ikke er elektrifisert hvor det benyttes dieselmateriell. Mantena har høy kompetanse og noe av det beste utstyret som finnes for finjustering av dieselmotorer – både med hensyn til forbruk og utslipp.

Fordi miljø står sentralt i moderne jernbanedrift, er vi i Mantena alltid oppdatert på området. Gjennom vårt eget miljøregnskap og deltakelse i ulike miljøprosjekter har vi alltid full oversikt og kontinuerlig fokus på dette arbeidet.

Mantena er sertifisert etter NS-EN ISO 14001:2015. Det gjennomføres årlige vurderinger av selskapets miljøtiltak og vesentlige miljøaspekter, som grunnlag for virksomhetens miljøarbeid.

 

Sertifisering

Vi jobber systematisk for å nå visjonen:

«Mantena skal være Nordens mest nytenkende totalleverandør av vedlikeholdstjenester»

I dette arbeidet er det viktig å ha gode dokumenterte prosesser på alt vi gjør, og ikke minst følge fastsatte krav og regelverk.

Mantena jobber kontinuerlig med å tilpasse seg et stadig mer åpent Europa, og å sikre samsvar med eksisterende og nye krav, regelverk og standarder. Formelle sertifiseringer er en viktig del av dette arbeidet.

I dag er Mantena sertifisert etter følgende standarder og krav:

– ECM EU 2019/779
– ECM I-III Mantena
– ECM Maintenance Delivery Function (EU 445/2011)
– Mantena Vedlikehold
– Mantena Industri inkl. Hamar
– EN 15085-2 Sveising på skinnegående kjøretøy og komponenter
– NS-EN ISO 9001:2015 System for kvalitetsstyring
– NS-EN ISO 14001:2015 Miljøstyring
– Bedriftssertifisering ifølge EU forordning F-gass 517/2014 og 2015/2067
– Mantena NTO sertifikat 2018-2022
– TransQ-sertifisert innen relevante kategorier

Formålet med sertifiseringssystemet til EU 2019/779, er å skape en ramme for harmonisering av kravene og metodene for å vurdere evnen til enheter med ansvar for vedlikehold i hele unionen.

 

I tillegg til disse sertifiseringene, er vi godkjent av kunder, godkjent som lærlingebedrift innenfor flere fagområder, og har flere spesialsertifiseringer knyttet til spesielle operasjoner. Mantena vil sikre samsvar med standarden ISO 45001:2018, og vurderer fortløpende sertifisering.

Mantena jobber med kontinuerlig forbedring og utvikling i alle prosesser.

 

Media

Mantenas Historie

 

3D Scanning

 

Brosjyrer

For at laste ned brosjyrere, trykk på flagget med språkvalger ditt.

PDF: 1MB 
Fullservice

PDF: 1MB

Logistikk

PDF: 1MB

Engineering

PDF: 1MB

Go-Ahead Trafikpakke 1 sør

Etikk og varsling

Leverandører og kunder har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i Mantenakonsernet.

Slike forhold kan være brudd på rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i konsernet eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.

Varsling kan skje ved å kontakte Mantena på epost ethics@mantena.org
Varsel mottas og bekreftes av Mantena konsernadvokat og behandles i tråd med konsernets rutiner.