Mantena i Aftenposten, John Arne Ulvan

Mantena mener norsk beredskapsevne blir varig svekket dersom tungt vedlikehold av jernbanekjøretøy flyttes utenlands. Les mer i vår kronikk i Aftenposten.

Dersom tungt vedlikehold av boggi- og komponenter flagges ut av landet, mener Mantena det er fare for at vi mister kritisk kompetanse og beredskapen svekkes.

Les kronikken i Aftenposten:
Beredskap i norsk jernbane er truet (krever innlogging)