Mantena er på Jernbaneforum 2023

Kom og møt oss!

Jernbaneforum er Norges største jernbanekonferanse og har blitt arrangert hvert år siden 2003. I år skjer det 7. mars på Oslo Kongressenter – Folkets Hus på Youngstorget.

Jernbaneforum arrangeres av blant andre Jernbanedirektoratet og formålet er å fremme jernbane i Norge for det politiske miljøet og media.

Årets program er satt sammen av temaer som geopolitiske endringer, hvordan vi kan lykkes med mer gods på bane, jernbanens betydning for regional utvikling og hvordan bedre kundenes opplevelser.

På listen av talere finner du representanter fra sentrale aktører som Bane NOR, CargoNet, Samferdselsdepartementet og flere av togoperatørene.

Mantena har stand på konferansen og der treffer du hyggelige representanter fra våre avdelinger Teknologi, Salg og Marked som kan fortelle deg mer om teknologi, våre tjenester og svare på spørsmål.