Många framtida industri-jobb

I Mantena kommer det att finnas ett behov av innovativa kvalificerade arbetare och ingenjörer med olika uppgifter framöver. Läs mer på https://www.næringslivnorge.no/fremtidens-industri/mange-fremtidige-industriarbeidsplasser/  

ATC till Norges längsta spårjusteringsmaskin

På uppdrag av NRC Bane AS har Mantena levererat ATC-anläggning till Norges längsta spårjusteringsmaskin. ATC står för automatisk tågkontroll. En ATC-anläggning är ett automatiskt övervakningssystem som varnar dig för oegentligheter. Systemet måste se till att ett tåg,...

SJ Norge väljer Mantena för tågunderhåll för Trafikpakke 2 Norr

I dag har SJ Norge och Mantena tecknat ett avtal för totalleverans av tågunderhåll för Trafikpaketet 2 Norr. Kontraktet har en varaktighet på 8,5 år, med optioner om ytterligare två år och inkluderar allt underhåll av utrustning som ska användas på de sju rutterna som...

Förbereder oss för framtiden

Förbereder oss ​​för framtiden Det finns ett behov av ny, frisk kompetens inom Mantena. Mantena är i nya och spännande tider. Vi letar därför efter nya medarbetare som kan hjälpa oss att stärka oss i en ny konkurrensutsatt tid, där fokus på miljö och tåg som...

Ny ägare av Mantena AS

Från 1 / 1-20 ägs Mantena av handels- och industriministeriet “Regeringen har beslutat att överföra äganderätten till det statliga tågunderhållsföretaget Mantena från transportdepartementet till handels- och industriministeriet (NFD) med verkan från och med den...