Høsten 2019 ble det bestemt at Mantena skal være totalleverandør for vedlikehold av togene som kjører i Sør-Sverige og Øresund-området. Etter en lengre mobiliseringsrunde med mange nyansettelser, planlegging og testing på det nye verkstedet, er selskapet straks klar for oppstart.


Blant de største vedlikeholdskontraktene for tog i Norden

Øresundkontrakten gjelder for åtte år, og har oppstart medio desember 2020. Totalt dreier det seg om 111 tog som trafikkerer jernbanenettet fra København til blant annet Malmø og Kalmar  – et område der det bor cirka 5 millioner innbyggere.

Les mer om avtalen her.


Toppmoderne verksted

Öresund-togene skal vedlikeholdes på et helt nytt verksted i Hässleholm i Skåne. Verkstedet ble ferdigstilt i mai i år og er på hele 26 000 kvadratmeter med en prislapp på rundt 1,5 milliarder SEK. Dette er blitt Sveriges mest moderne verksted med helt ny teknologi og utstyr for service og vedlikehold. Her er alle forutsettinger lagt for at Mantena skal få tog i trafikk så fort som mulig.

Få et 360º overblikk av det nye verkstedet i Hässleholm her.


100 nyansettelser

I juni mottok SJ og Mantena nøklene til verkstedet. Tiden frem til åpningen i desember brukes nå til å justere og tilpasse anlegg og prosesser, inkludert testing av verkstedsutstyr og opplæring av ansatte. Etter kontraktinngåelsen er det jobbet aktivt med rekruttering. Mantena vil trenge cirka 100 nye personer som inkluderer togteknikere, feilsøkere, teamledere, skiftere, lagerpersonale, planleggere og ledere. Interessen for de nye stillingene har vært enorm, og man har fått med mange kompetente mennesker på laget – hvorav flere fra nærområdet rundt verkstedet. Tilsammen med de ansatte i SJ vil det jobbe rundt 150 på Hässleholm. Dette gjør verkstedet til en av de største arbeidsplassene i området.

– Det er en spennende oppgave å skulle samarbeide med SJ for å sikre at trafikken med Öresund-togene fungerer. Det er viktig for både de som reiser og pendler i Sør-Sverige og mellom Danmark og Sverige, sier Marcus Jansson, Fleet Manager i Mantena.

Mantena Fleet Manager Marcus

Vi er fortsatt på utkikk etter flere – se våre stillingsannonser her.