Mantenas kunder är nöjda.

Mantenas undersökning om kundnöjdhet för 2020 är klar. I Mantenas årliga undersökning om kundnöjdhet frågade vi våra kunder hur nöjda de är med vårt samarbete. I undersökningen, som inte var anonym, ombads deltagarna att betygsätta Mantena och våra tjänster från 1-6,...

Mantena leverar nybyggda motorer till Transitio AB

Marienborgs verkstad löser nya utmaningar. I höstas fick Mantena en spännande begäran om att bygga och leverera två motorer från grunden. Begäran kom från svenska Transitio AB, efter att avtal som ingicks med kunden för två år sedan om översyn av motorer. Vår verkstad...

Många framtida industri-jobb

I Mantena kommer det att finnas ett behov av innovativa kvalificerade arbetare och ingenjörer med olika uppgifter framöver. Läs mer på https://www.næringslivnorge.no/fremtidens-industri/mange-fremtidige-industriarbeidsplasser/  

ATC till Norges längsta spårjusteringsmaskin

På uppdrag av NRC Bane AS har Mantena levererat ATC-anläggning till Norges längsta spårjusteringsmaskin. ATC står för automatisk tågkontroll. En ATC-anläggning är ett automatiskt övervakningssystem som varnar dig för oegentligheter. Systemet måste se till att ett tåg,...

Bli tågtekniker

Älskar du tåg lika mycket som vi? Är du intresserad av att utbilda dig för att sedan kunna söka till framtidens bästa arbetsplats? In och sök till Tågtekniker hos vår samarbetspartner Yrkeshögskolan Syd så kanske vi ses i framtiden!...