ATC till Norges längsta spårjusteringsmaskin

På uppdrag av NRC Bane AS har Mantena levererat ATC-anläggning till Norges längsta spårjusteringsmaskin. ATC står för automatisk tågkontroll. En ATC-anläggning är ett automatiskt övervakningssystem som varnar dig för oegentligheter. Systemet måste se till att ett tåg,...