Mantena viktig aktør i Norges største IT-prosjekt

Nytt signalanlegg betyr mye jobb i årene framover for Mantena.

For å få høyere punktlighet, økt sikkerhet og en mer stabil jernbane, fornyes nå signalanlegget i Norge. Det nye signalanlegget heter ERTMS og står for European Railway Traffic Management System.

Bane NOR har i prosjektet kontrakt med tre leverandører. Dette er Siemens som leverer nytt signalanlegg, Alstom som bygger om togene og Thales som leverer det nye trafikkstyringssystemet. Mantena er underleverandør til Alstom og ble valgt på grunn av kompetanse, kapasitet, konkurransedyktig pris og tidligere erfaring fra lignende prosjekter.

I bruk på Oslo S i 2026

Når Nordlandsbanen fra Grong til Bodø tar i bruk ERTMS i oktober 2022 og Gjøvikbanen fra Roa til Gjøvik noen uker senere, har Mantena bidratt med installasjonen av utstyret som skal monteres på togene.

Det nye signalsystemet skal etter planen tas i bruk på Oslo S i løpet av 2026. Da skal rundt 400 tog ha fått installert det nye digitale signalsystemet.

Et bevis på gjennomføringsevne

ERTMS-prosjektet er for tiden Norges største IT-prosjekt. Mantenas prosjektleder Bjørn Erik Hattrem synes det er stas å være med på å ta jernbanen inn i en ny og moderne tidsalder.

– At Mantena deltar i dette prosjektet, viser at vi har gjennomføringsevne og er en profesjonell aktør innen prosjektgjennomføring. Dette kommer til å bli lærerikt, utfordrende, spennende og morsomt, sier Hattrem.

Prosjektlederen forteller om et omfattende prosjekt, også for Mantenas del. I planen ligger det inne nærmere 200 000 arbeidstimer, og på sitt travleste vil prosjektet trolig involvere mellom 60 og 70 Mantena-medarbeidere.

Vil bli travelt

Etter et utfordrende år i 2021 hvor prosjektet fikk merke de utfordringene som har vært i de forskjellige forsyningskjedene verden over, vil det bli høy aktivitet på verkstedene på Marienborg og Grorud i årene som kommer, noe prosjektlederen gleder seg til.

– Det er utrolig spennende å få være med på framtida for togtrafikken i Norge med mindre forsinkelser og bedre kontroll. I dag er det over femten forskjellige signalanlegg, som er utbygd over åtte tiår. Nå byttes alle disse ut med et nytt anlegg og Norge er etter hva jeg kjenner til, det eneste landet som gjør det på denne måten i stedet for å ta en strekning her og en der. Det er klart dette er gøy å være med på, sier Hattrem.