Mantena tar i bruk testbenk på nye måter for å løse utfordring med hastighetsgivere.

 

En dynamisk testbenk brukes normalt til vibrasjons- og temperaturtesting på boggier. I forbindelse med utfordringer knyttet til hastighetsgivere på togtype 72, tok motoravdelingen i Mantena testbenken i bruk på nye måter for å løse problemet.

 

Saken startet med at flere motorer ikke gikk som de skulle. Motorene ble sendt fram og tilbake mellom verkstedet og operatør uten at man helt fant ut av problemet.

 

Tverrfaglig samarbeid

Hans Olav Storsveen fra motoravdelingen i Mantena forteller at det ikke er vanlig å teste kun motorer i dynamisk testbenk da de pleier å teste hele boggier, men at man i dette tilfellet måtte utvide målingene sammenlignet med hva de pleier å gjøre for å finne ut av sensorproblematikken.

 

– Denne saken er et godt eksempel på at vi noen ganger må tenke nytt og ta i bruk eksisterende utstyr på nye måter for å finne ut av et problem. At vi fant ut av utfordringen med hastighetsgivere og at ny bruk av dynamisk testbenk løste problemet, er resultatet av et godt tverrfaglig samarbeid internt i Mantena, blant annet mellom motoravdelingen og teknisk avdeling.

 

Kompetanse i eget hus

Systemingeniør Petter Lefoka er ansvarlig for test- og målesystemene i Mantena. Det var han som sammen med Storsveen stod i spissen for det tverrfaglige samarbeidet, og som jobbet med dokumentering og klargjøring av hardware og testutstyr i forkant.

 

– I Mantena er vi opptatt av å være løsningsorienterte og hele tiden finne gode løsninger på de utfordringene som til enhver tid dukker opp. Vi har erfaringen og kompetansen i eget hus til å løse ulike komplekse tverrfaglige problemstillinger, sier Lefoka.