FNs mål for bærekraftig utvikling har ført til at alle større virksomheter de siste årene har måttet konkretisere og operasjonalisere sitt arbeid med miljø og bærekraft. De 17 målene handler om mer enn miljø, da de også tar for seg viktige temaer som helse, livskvalitet, utdanning, likestilling og ansvarlig forbruk/produksjon.

 

Bærekraft har mange perspektiver og griper inn i Mantenas arbeid på mange måter.

 

Det store perspektivet

Vår kjernevirksomhet – å optimalisere vedlikehold av tog og togmateriell – griper direkte inn i bærekraftsmål 9 «Innovasjon og infrastruktur» og mål 11 «Bærekraftige byer og lokalsamfunn». Den konkrete innsatsen for å bidra til å nå disse målene handler om det store perspektivet i vårt arbeid, nemlig å jobbe for bærekraftige, sikre og effektive transportsystemer i samfunnet.

 

I Mantena har vi til enhver tid en rekke prosjekter med fokus på innovasjon og nyskaping gående. I disse prosjektene er målet å utvikle stadig bedre metoder for vedlikehold, som for eksempel det viktige arbeidet med nye vedlikeholdsprogrammer for økt livsløp og ytelse på kjøretøy og komponenter. Forskning og nyskaping er med andre ord en viktig del av vårt arbeid med å styrke bærekraften i næringen.

 

Fokus på viktige områder

Gjennom våre medarbeideres daglige innsats på viktige områder som forebyggende arbeidsmiljøarbeid, HMS, risikostyring og ikke minst avfalls- og kjemikaliehåndtering, bidrar vi også konkret til bærekraftsmål 3 «God helse» og mål 12 «Ansvarlig forbruk og produksjon».

 

Konstant arbeid

Bærekraft er generelt et viktig stikkord for stadig mer av arbeidet som foregår i Mantena. Derfor jobber vi hver dag for å videreutvikle vårt tjenestespekter, forbedre vår miljøprestasjon og å ta et aktivt samfunnsansvar.