Mantenas årlige kundetilfredshetsundersøkelse er nå gjennomført. Undersøkelsen kartlegger hvordan ansatte hos kunder av Mantena opplever samarbeidet på ulike områder.

Årets undersøkelse viser en gjennomgående positiv trend med jevnt over fornøyde kunder. Høyeste score er på punktene «Imøtekommenhet» og «Generell kompetanse».

Ser effekt av tidligere tiltak

Kommersiell direktør i Mantena, Silje Nilsen, er svært fornøyd med resultatene. Hun sier at jevnlige tilbakemeldinger og innspill fra kundene er viktig for å levere best mulig kvalitet på tjenestene.

– Resultatene fra årets undersøkelse viser at vi jevnt over gjør en god jobb og at samarbeidet med kundene våre i det store og hele fungerer godt. Undersøkelsen gjør det klart at vi er på rett vei med å forbedre og styrke prosesser og organisering. Vi kjenner oss igjen i svarene og ser effekt fra tiltak vi har satt i gang tidligere, for eksempel rundt dette med kundekontakt og fakturaunderlag. Av forbedringspunkter vil vi rette spesielt fokus på blant annet garantioppfølging.

Oppfølging i etterkant

Alle som svarer på undersøkelsen blir kontaktet i etterkant for videre oppfølging, dette er viktig for å gå dypere inn i tilbakemeldingene og avdekke videre muligheter for forbedring.