Bedre arbeidsflyt, mer effektivitet og økt produktivitet. Dette er viktige stikkord for Mantenas interne «prosjektskole».

 

I møte med den nye jernbanesektoren og tilhørende endret konkurransesituasjon, har Mantena valgt å legge store ressurser i kompetanseheving i egen virksomhet. Ett av flere interne prosjekter igangsatt i 2020 var satsningen på enhetlig og profesjonell prosjektgjennomføring med forbedringsprogrammet Sirius. Programmet beskriver hvordan prosjekter oppstår, utvikles, planlegges, gjennomføres og avsluttes i virksomheten.

 

I Mantena er alle kundeleveranser og tilhørende produksjon organisert som prosjekter. I en prosjektorganisert virksomhet sier det seg selv at det er avgjørende med høy kvalitet på prosjektgjennomføringen.

 

Fjerner uklarheter

Gjennom deltagelse i «prosjektskolen» får alle medarbeidere innføring i grunnleggende prosjektledelse. Aram Jajarmizadeh jobber som Bid Manager og er en av medarbeiderne som har fått nyttig påfyll om prosjektarbeid og prosjektledelse.

 

– Gjennom prosjektmodellen som viser livsløpet til et prosjekt får vi fjernet uklarheter rundt hvordan ting skal organiseres og hvordan rollene skal være. Dette har gitt meg et mye bedre bilde av hvordan vi skal jobbe med prosjekter i Mantena. Det har også blitt lettere å samle seg om felles begreper og få bedre kommunikasjon.

 

Langsiktig satsning

Kommersiell direktør Silje Nilsen forteller at satsningen fortsetter gjennom hele 2021.

 

– Vår satsning på profesjonell prosjektledelse handler om å skape gjentakende gode prosjekter. Dette er en jobb som må gjøres over tid, men vi ser etter et snaut år med denne satsningen at vi er på god vei til å forbedre både arbeidsflyt, effektivitet og produktivitet og at dette vil komme både egen virksomhet og kundene våre til gode.