Det er med stolthet og ydmykhet Mantena har signert kontrakt med Alstom om installasjon av ERTMSombordutstyr, på den norske togflåten. ERTMS er et databasert signalsystem som er felles for alle europeiske land, og ifølge BaneNOR et av Norges største digitaliseringsprosjekt

ERTMS skal gi en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og på sikt mer kapasitet ved at flere tog kan trafikkere sporene samtidig. Installasjonsomfanget er for 382 tog, med en opsjon på 26 til, og skal gå over fire år.

Å vinne i et så stort prosjekt og et prosjekt som er så viktig for fremtidens jernbane i Norge, er en stor tillitserklæring til Mantena og viser igjen at Mantena har evnen å vinne store kontrakter.

Denne kontrakten er meget viktig for utvikling av Mantena-konsernets prosjektgjennomføringskapasitet både i Norge og Norden og posisjonen som den største uavhengige leverandøren av prosjekter og vedlikeholdstjenester til jernbanen i Norden. Kontrakten gir også volum og større kapasitet for stadig nye og mer komplekse prosjekter for Mantena.

Mantenas tilbudsteam har arbeidet siden 2017 med bred deltagelse fra hele Mantena. Teamet som dro kontrakten i land ble ledet av Fredrik Hultgreen. Nå overtar Bjørn Hattrem som leder for Mantena sin prosjektgjennomføring. Mantena har fra starten jobbet systematisk og langsiktig for å komme til signeringen. Første annerkjennelsen kom ved tildeling av installasjon av GA-fasen (demotogene) og ved en vellykket gjennomføring av dette prosjektet i godt samarbeid med Alstom, handlet det deretter om å komme frem til en god avtale både Alstom og Mantena kan være fornøyde med. Første tog med ERTMS-installasjon skjer allerede i andre halvdel av 2021.

Følg Mantena videre inn i reisen, hvor vi bidrar for å digitalisere Norge.

Du kan lese mer om ERTMS i Norge her:

https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ertms/innhold/2018/norges-storste-digitaliseringsprosjekt-i-gang/

https://www.cw.no/artikkel/utvikling/norges-storste-digitaliseringsprosjekt-pa-skinner

https://www.norsketog.no/prosjekter/ertms

https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ertms/

https://www.banenor.no/contentassets/63a13114bacb4e4a90610753317e80df/illustrasjon-ertms.jpg

ERTMS