Hans Olav Storsveen fra motoravdelingen ved verkstedet på Grorud pryder forsiden av Mantenas årsrapport for 2020. Hans ord «Noen ganger må man tenke nytt for å løse et problem» oppsummerer året med covid-19 på en måte mange helt sikkert kan kjenne seg igjen i.   

Ekstraordinære utfordringer
Som for alle andre virksomheterhar 2020 bydd på ekstraordinære utfordringer også for oss i Mantena. Vi har virkelig fått testet vår evne til omstilling og nytenkningog vi har sett at våre medarbeidere i alle avdelinger og på alle nivåer har tatt utfordringene på strak arm og stått på for å holde hjulene i gang.   

Ved å løfte fram våre medarbeidere og ulike prosjekterønsker vi å gi et innblikk i det viktige arbeidet som gjøres i virksomheten og den avgjørende betydningen våre medarbeidere har i dette  

Tre hovedkapitler
Årsrapporten for 2020 er delt inn i tre hovedkapitler: 

  • Marked og strategi 
  • Bærekraft, samfunnsansvar og HMS 
  • Innovasjon og effektiv transport  

Under hvert av disse temaene har vi samlet informasjon om sentrale prosjekter i 2020 og ikke minst forventede aktiviteter i tiden som kommer. Sammen med styrets årsberetningårsregnskap og redegjørelsen for nøkkeltall, gir dette leser et godt innblikk i hvor Mantena er per i dag og hvor vi er på vei 

Her kan du lese årsrapporten.