Godt prosjektarbeid skjer ikke av seg selv. Dét har Mantena tatt på alvor.

I en stor industribedrift som Mantena gjennomføres en rekke små og store prosjekter hver eneste uke. De ulike prosjektene spenner over alt fra enkle komponentreparasjoner til omfattende ombygging av tog eller strategiske utviklingsprosjekter som går over flere år. Uansett type prosjekt eller størrelse på prosjektet er én ting sikkert: i Mantena overlates ingenting til tilfeldighetene når det kommer til prosjektarbeid.

Optimal prosjektgjennomføring

Mantena har i alle år jobbet for å sette kunden i sentrum og for å gjennomføre helstøpte prosjekter. For å sikre optimal prosjektgjennomføring på alle nivåer i selskapet, er det nå satt i gang et internt forbedringsprogram innen prosjektarbeid som har fått navnet Sirius.

Programmet er ett av to strategiske programmer som for tiden kjøres internt i Mantena for å sikre at man når målet om å bli Nordens mest kundeorienterte og nytenkende totalleverandør av vedlikeholdstjenester for togmateriell. Det konkrete målet med Sirius er at alle prosjekter skal bli gjennomført på en så profesjonell og enhetlig måte som mulig i hele selskapet.

Et klart mål

Markedsdirektør Silje Nilsen sier at innføringen av programmet er helt nødvendig for at selskapet skal klare å levere standarden kundene forventer.

– Ambisjonen om å bli ledende på kundeorientering og nytenkning er ikke et mål vi håper å nå, det er et mål vi skal nå. De to strategiske programmene er viktige bidrag i arbeidet med å ta virksomheten til det nivået vi ønsker. Med forbedringsprogrammet får alle medarbeidere innføring i grunnleggende prosjektledelse og en tydelig felles forståelse for hvordan vi skal gjennomføre prosjekter hos oss. Programmet skal gi alle medarbeidere et klart bilde av hvordan prosjekter planlegges, utvikles, gjennomføres og avsluttes i Mantena.