Ansiktsløftning for å møte ny konkurranse.

Mantena har en offensiv holdning til konkurranseutsetting og åpne grenser i jernbanesektoren. For at selskapet skal skille seg ut i et marked med flere sterke aktører og solide merkevarer, er det mange ting som må være på plass. Noe mange ikke tenker på er viktigheten av tydelig og profesjonell kommunikasjon.

Som del av arbeidet med å tilpasse seg nye markeder og vinne nye kontrakter, har Mantena modernisert logoen og laget profilmanual med føringer for bruk. Den moderniserte logoen er i det store og hele ikke så ulik logoen slik den var tidligere. Togsymbolet som har vært en sentral del av logoen hele veien spiller fremdeles en viktig rolle i den visuelle identiteten. Den største endringen består i at togsymbolet er satt inn i en sirkelform og at det er tilført en strek under symbolet, som kan illustrere infrastruktur. I tillegg til dette, er det gjort justeringer på farger og skrifttype.

 

Skal fremstå helhetlig og samlet

– Logomoderniseringen er et resultat av at vi som selskap ønsker å fremstå mest mulig helhetlig og samlet. Dette er selvfølgelig viktig for at vi skal stå godt ut i konkurransen i de ulike markedene, men også for hvordan vi skal oppfattes av medarbeidere, kunder, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig. Vi synes den moderniserte logoen reflekterer oss som selskap og der vi er, på en god måte. Logoen gir inntrykk av noe nytt og friskt, samtidig som gjenkjennelsen er klar og tydelig, sier CEO i Mantena, Kjetil Hovland.

Introduksjon av selskapets hensikt – hvorfor vi eksisterer

– Samtidig med introduksjon av ny logo har vi også definert bedre hva selskapets hensikt er. Selskapets hensikt betegnes ofte med det engelske ordet «Purpose».  Dette beskriver hvorfor vi eksisterer og hvilket samfunnsoppdrag vi har. Mantenas hensikt er å muliggjøre «Bærekraftig og effektiv transport gjennom optimalt vedlikehold».

 

Nytt slagord
Mantena har også fått nytt slagord. Det nye slagordet «Alltid fremover» sier noe om Mantenas sterke fokus på innovasjon og ikke minst den konstante jakten på nye og bedre måter for optimalt vedlikehold. Tanken er at slagordet skal brukes sammen med vår purpose «Bærekraftig og effektiv transport gjennom optimalt vedlikehold».