Nyheter – Vi flytter – nye muligheter i en ny tid

Mandag 18. november flyttet vi vårt hovedkontor til nye og moderne lokaler på Oslo S.

Du kan med andre ord ta det helt rolig – flyttelasset har gått kun noen få meter fra våre tidligere kontorer i Karl Johans gate 2 til Jernbanetorget 1. Her finner du oss i 6. etasje i DA-bygget, dette er samme bygg som en rekke andre aktører i jernbanen.

Nye muligheter

Flyttingen gir mange nye muligheter og representerer en ny tid for oss i Mantena. Hovedgrunnen til at vi flytter er at vi opplever rask vekst og trenger større plass, men flyttingen er også et resultat av vårt fokus på innovasjon og bærekraft. Med nye og moderne lokaler kan vi skape et mer fleksibelt arbeidsmiljø og vokse inn i fremtiden på en måte som passer organisasjonen. De nye kontorene har en betydelig sterkere miljøprofil enn våre eksisterende lokaler. Dette er i tråd med vårt mål om miljøbevissthet og energisparing i alle ledd, og ikke minst vårt kontinuerlige miljøarbeid med fokus på alle miljøaspekter.

 

Mantena Technical Center

Flyttingen markerer også starten på Mantena Technical Center (MTC). Dette er et viktig tiltak for å forbedre vår kundeservice. Senteret etableres i det nye hovedkontoret og vil være bemannet 24 timer i døgnet alle dager hele året. For våre kunder betyr dette bedre service og enda større trygghet for sikker operasjonell drift.

Vi ønsker deg velkommen til våre nye lokaler i Jernbanetorget 1!