Mantena har et bredt og mangfoldig spekter av medarbeidere, men antallet kvinnelige medarbeidere er fortsatt for lavt, som i jernbanen ellers. Av våre snaut tusen ansatte er andelen kvinner kun drøyt åtte prosent. De fleste kvinner i selskapet er i ledende og administrative stillinger, fordelingen er skjevest blant de fagutdannede.

 

Lite turnover og en mannsdominert bransje gjør det utfordrende å øke andelen kvinner i jernbanen. Med den raske utviklingen innen kollektivtransport og mobilitet, er det likevel ingen grunn til å tro at kvinneandelen i jernbanen ikke skal kunne økes i årene som kommer.

 

Mange muligheter

Karrieremulighetene i jernbanesektoren er mange, langt flere enn bare lokfører og konduktør. Mulighetene finnes ikke bare innen mekaniske fag, det finnes også flere jernbanefaglige emner på bachelor- og masternivå. Endringene i bransjen skjer enormt raskt, med stor tilgang til ny teknologi og nye moderne verktøy. Jernbanen er med andre ord en fremtidsrettet arbeidsplass med store muligheter.

 

Markedsdirektør i Mantena, Silje Nilsen, ønsker alle jenter som vil satse på en karriere i jernbanen velkommen.

 

– På samme måte som vår satsning på lærlinger er en viktig del av vårt samfunnsansvar, er arbeidet med å øke andelen kvinner også en del av dette ansvaret. Alle som kommer til Mantena skal møte en trygg og utviklende arbeidsplass med spennende oppgaver og gode muligheter for utvikling, uansett kjønn og bakgrunn.

 

Karriere i jernbanen?

Mantena tar inn lærlinger i fagene togelektriker, automasjon, industrimontør, CNC-maskinoperatør, industrimekaniker, logistikkfaget og overflatebehandling.

 

Her kan du lese mer om rekruttering i Mantena.

Er du interessert i en karriere i jernbanen, kan du lese mer her.